Home ทั่วไป “กลุ่มสยามมานุสติ” ยื่นกกต.สอบ “ธนาธร+ปิยบุตร”

“กลุ่มสยามมานุสติ” ยื่นกกต.สอบ “ธนาธร+ปิยบุตร”

72
0
SHARE

เฟชบุ้ค ข่าวสืบสวน

งานเข้าอีก!’สยามมานุสติ’ร้องกกต.สอบ’อนาคตใหม่’สานต่อภารกิจ2475เป็นปฏิปักษ์การปกครอง

5เม.ย.62-ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลุ่มสยามมานุสติ นำโดยนายภูภัฑธ แสงสุบิน ผู้ประสานงานกลุ่ม เดินทางยื่นหนังสือต่อประธาน กกต. ขอให้ตรวจสอบการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ประกาศนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งสานต่อการปฏิวัติ 2475

โดยนายภูภัฑธ ระบุในหนังสือร้องเรียนพร้อมแนบหลักฐาน ประกอบด้วยกรณีที่นายธนาธรประกาศนโยบายเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ที่ ม.ราชภัฎสวนดุสิต ว่าด้วยหวังปฏิวัติ 2475 สมบูรณ์ หมายถึงจะสานต่อภารกิจคณะราษฎร 2475 ให้สำเร็จ ก่อนหน้านี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 และ 24 มิ.ย. 2561 ส่วนนายปิยบุตรได้กล่าวเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 ทำนองว่าการปฏิวัติ 2475 ยังไม่จบ หลักที่คณะราษฎรเขียนไว้ในมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับแรก อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ยืนยันว่ายังไม่จบเพราะว่าการถกเถียงกันเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของใครในประเทศนี้ยังไม่จบ ซึ่งสอดคล้องกับนายธนาธร ด้วยทั้งสองมีเจตนาโน้มน้าวให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ต้องถ่ายโอนอำนาจหรือคืนอำนาจให้กับประชาชน ทั้งนี้ ยังปรากฏข้อเขียนเรื่องนี้ในหนังสือเรื่อง “ราชมัลลงทัณฑ์ บัลลังก์ปฏิรูป” ของนายปิยบุตรด้วย

นายภูภัฑธ กล่าวต่อว่า นโยบายสานต่อปฏิวัติ 2475 จึงอาจหมายถึงเจตนาที่จะควบคุมบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือลิดรอนและลดพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ เห็นได้จากการที่นายปิยบุตรเป็นผู้มีส่วนร่วมรณรงค์ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ก็ด้วยอาจมีเจตนาลดทอนเอกสิทธิ์และการคุ้มกันพระเกียรติยศ พฤติการณ์ตามที่กล่าวจึงเป็นการแสดงออกถึงความไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขัดแย้งต่อเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง กลุ่มสยามมานุสติจึงขอนำส่งหลักฐานเหล่านี้ให้ กกต. ตรวจสอบ และขอให้มีการสอบสวนดำเนินการเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

matemnews.com 

5 เมษายน 2562