Home ทั่วไป สงกรานต์ตรวจเจอเหล้าในรถ-ผิดทุกคนที่อยู่ในรถ

สงกรานต์ตรวจเจอเหล้าในรถ-ผิดทุกคนที่อยู่ในรถ

64
0
SHARE

บ่ายวันที่ 10 เม.ย.2562 พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.ดูแลงานจราจร ปฏิบัติราชการแทน ผบช.น. ได้ลงนามเซ็นคำสั่งข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอด กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว และกำหนดระเบียบการใช้ทาง ในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดให้มีงานรื่นเริงฉลองสงกรานต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการใช้รถมาเล่นสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร  จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในถนนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) (4) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 14/2562 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2562 เรื่องการกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (งานจราจร) กำกับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอด กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว และกำหนดระเบียบการใช้ทางในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ห้ามรถทุกชนิดเดิน ในวันที่ 13-15 เม.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00-24.00 น. ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้

ถนนข้าวสาร,

 ถนนจักรพงษ์,

ถนนบวรนิเวศ

ถนนสิบสามห้าง

ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกคอกวัว ถึงวงเวียนสิบสามห้าง,

ถนนรามบุตรี,

ถนนไกรสีห์,

ถนนตานี

ข้อ 3 กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย. 2562 ระหว่างเวลา 10.00-22.00 น. ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกบางลำพู ถึงแยกวันชาติ, ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 56 มุ่งหน้าจากปากซอย ไปท้ายซอย,ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 58 (แอนแนกซ์) มุ่งหน้าจากท้ายซอย ไปทางปากซอย (ถนนพหลโยธิน)

ข้อ 4 ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ในวันที่ 13-15 เม.ย. 2562 ระหว่างเวลา 10.00-24.00 น.ของแต่ละวัน ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

ถนนจักรพงษ์,

ถนนราชินี ตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินี ถึงถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์,

ถนนพระอาทิตย์,

ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกวันชาติ ถึงป้อมพระสุเมรุ,

ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางขุนพรหม ถึงแยกบางลำพู,

ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย,

ถนนราชวิถี จากแยกบางพลัด ถึงเชิงสะพานกรุงธน,

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงแยกสุทธิสาร,

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกวิภาวดี-สุทธิสาร ถึงแยกรัชดา-สุทธิสาร,

ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่ปากซอยรัชดาภิเษก 17 ถึงถนนประชาสุข,

ถนนประชาสุข ตั้งแต่ ปากซอยอินทามระ 59 ถึงแยกประชาสุข,

ถนนสรงประภา,

ถนนโกสุมร่วมใจ,

ถนนวัดเวฬุวนาราม,

ถนนประชาอุทิศ (เขตดอนเมือง),

ถนนช่างอากาศอุทิศ,

ถนนสายไหม,

ถนนวัดเกาะ,

ถนนจันทรุเบกษา,

ถนนเพิ่มสิน,

ถนนเลียบคลองสอง (ซอยพหลโยธิน 54/1),ซอยพหลโยธิน 56,

ถนนเคหะร่มเกล้า,

ถนนโชคชัย 4,

ถนนลาดพร้าว-วังหิน,

ถนนนาคนิวาส, ถนนสุคนธสวัสดิ์,

ถนนสังคมสงเคราะห์, ซอยลาดพร้าว 71,

ถนนลาดพร้าว 101,

ถนนสุขุมวิท 93,

ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงแยกศรีอุดม,

ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ถนนอ่อนนุชตัดถนนสุขุมวิท ถึงถนนอ่อนนุชตัดถนนศรีนครินทร์, ซอยอ่อนนุช 30, ซอยอ่อนนุช 44, ซอยอ่อนนุช 46, ซอยวชิรธรรมสาธิต 57, ซอยศรีนครินทร์ 38, ซอยศรีนครินทร์ 40, ซอยศรีนครินทร์ 42,

ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกวิทยุ,

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงแยกนราลม,

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกนราลม ถึงแยกนรินธร,

ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกนราลม,

ถนนวุฒากาศ,ถนนเอกชัย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางขุนเทียน ถึงแยกกำนันแม้น,

ถนนเทิดไท ตั้งแต่แยกบางยี่เรือ ถึงสะพานข้ามคลองสำเหร่, ซอยเพชรเกษม 69 ตั้งแต่ปากซอยเพชรเกษม 69 ถึงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ,

ถนนทวีวัฒนา, ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่ตัดถนนศาลาธรรมสพน์ ถึงสะพานข้ามคลองบางไผ่,

ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร,

ถนนสายบางแวก ตั้งแต่แยกสวนแสงธรรม ถึงแยกสนามหลวงธนบุรี 2,

ถนนเลียบคลองปทุม ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร,

ถนนอุทยาน ตั้งแต่แยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4,

ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนีตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงหน้าตลาดสดพุทธมณฑล (ช่องคู่ขนาน),

ถนนศาลาธรรมสพน์,

ถนนชัยพฤกษ์,

ถนนอรุณอมรินทร์ตั้งแต่สะพานอรุณอมรินทร์ ถึงแยกบ้านขมิ้น,

ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ขาเข้า) ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ซอยอิสรภาพ 21 (ซอยวัดสังข์กระจาย) ตั้งแต่ปากซอยอิสรภาพ 21ถึงปากซอยเพชรเกษม 4, ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ตั้งแต่แยกพาณิชยการธนบุรี ถึงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่,

ถนนไฟฉายตัดถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่แยกไฟฉาย ถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรี, ถนนบางแวก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดวิจิตรการนิมิตร ถึงถนนกาญจนาภิเษก

ข้อ 5 ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ในวันที่ 12-16 เม.ย. 2562 และวันที่ 21 เม.ย. 2562 (สงกรานต์พระประแดง) ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้

ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่แยกประชาอุทิศ ถึงประชาอุทิศ 69,

ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกพระราม 2 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร,

ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร,

ถนนพุทธบูชา ตั้งแต่แยกนาหลวง ถึงแยกพุทธบูชา 36-39 (กำนันธารทิพย์), ถนนราษฎร์พัฒนา

ข้อ 6 ห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เดินรถ ในถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วันที่ 13-15 เม.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น. ของแต่ละวัน

ข้อ 7 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้ รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่, รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ข้อ 8 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎระเบียบคำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ดูแลงานจราจร กล่าวว่า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงสงกรานต์นั้น จะเน้นจุดหลักที่บริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง และจุดบังคับในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ และเน้นเส้นทางเข้าออก อาทิเช่น สายเหนือบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต สายใต้บริเวณถนนพระราม 2 ทั้งนี้ ตนจะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวรอบกรุงเทพต่อไป

กรณีที่มีคนไม่ได้ดื่มสุรานั่งโดยสารผู้ขับขี่สุราจะมีความผิดหรือไม่นั้น ปกติเราจะดำเนินการตรวจสอบโดยเฉพาะเพียงแค่คนที่ดื่มสุราเท่านั้น แต่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบว่ามีความผิดฐานสนับสนุนในการให้เมาสุราหรือไม่ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบรายอย่างละเอียดว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่ หากมีสุราบนรถและผู้โดยสารก็ดื่มสุราเหมือนก็อาจจะมีความผิดได้ กรณีที่ดื่มสุราบนรถ เพราะกฎหมายระบุเอาไว้ว่าห้ามดื่มสุราบนรถ

matemnews.com 

10 เมษายน 2562