Home ทั่วไป ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ “บิ๊กโจ๊ก” พ้นจาก ผบช.สตม.มาเป็น ข้าราชการพลเรือนประจำทำเนียบรัฐบาล

ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ “บิ๊กโจ๊ก” พ้นจาก ผบช.สตม.มาเป็น ข้าราชการพลเรือนประจำทำเนียบรัฐบาล

112
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เผยแพร่ประกาศ

 

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ใจความว่า

 

 

 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการตำรวจ ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี