Home ทั่วไป ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลการ์ดสูงหลังมาตรา 44

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลการ์ดสูงหลังมาตรา 44

68
0
SHARE

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. แถลงแก่ผู้สื่อข่าวที่สำนักงาน กสทมช.ซอยสาบลม  ถนนพหลโยธิน   เมื่อบ่ายวันที่ 11 เม.ย.2562  ว่าด้วยการที่  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญม.44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจตอลและผู้ประกอบการโทรคมนาคม  ไปแล้วนั้น กสทช.จะทำรายละเอียดชี้แจงผู้ประกอบการในวันพุธที่ 17 เม.ย.2562 เวลา 11.00 น. เบื้องต้นจากคำสั่งส่งผลให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้รับการช่วยเหลืองดเว้นการชำระค่าใบอนุญาตในงวด 5 และ 6 จำนวน 13,622 ล้านบาท และรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล (MUX) โดยให้เริ่มมีผลภายหลังจากสิ้นสุดมาตรการบรรเทาผลกระทบ โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้มีการชำระเงินไปแล้วจำนวน 60% ของราคาใบอนุญาตทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 34,600 ล้านบาท ม.44 ที่ออกมาเพื่อทำให้ทีวีดิจิตอลที่มีศักยภาพ มีคอนเทนท์ที่ดีสามารถอยู่รอดได้   ทีวีดิจิตอลในปัจจุบันมีอยู่ 27 ช่อง  คาดว่าจะมีการคืนใบอนุญาตราว 4-5 ช่อง แต่ยังบอกไม่ได้ว่าช่องไหนบ้าง ส่วนเงินชดเชยที่ให้แก่ผู้ที่มาคืนใบอนุญาตนั้น กสทช.จะนำเงินที่ได้จากการประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ มาจ่ายให้ โดยจะตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอีกครั้งว่าจะชดเชยเท่าไร และจะต้องคืนเงินประมูลทีวีดิจิตอลงวด 4.5 ให้กับ ช่อง 7, เวิร์คพอยท์, และสปริงนิวส์ ที่ได้นำเงินประมูลมาจ่ายให้กสทช.โดยไม่ใช้สิทธิในการผ่อนผันก่อนหน้านี้

 

 

 

 

 

ในส่วนของการนำคลื่น 700 มาประมูล  แม้เป็นคลื่นเดียวกับในทีวีดิจิตอล แต่ยืนยันว่าผู้ประกอบการและประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ต้องมีการย้ายคลื่นความถี่ ไม่ต้องปรับจูนกล่อง เปลี่ยนกล่องใหม่   การประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ คาดว่าจะเปิดประมูลเดือนมิ.ย.2562  ในเดือนเม.ย.2562 จะสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์การประมูลทั้งราคาเริ่มต้น จำนวนใบอนุญาตที่ประมูล โดยการประมูลจะเป็นการประมูลล่วงหน้า และจะเริ่มใช้คลื่นได้ในเดือน ต.ค.2563 ใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี

 

ขณะที่  นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล แถลงว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลอยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ในการคืนใบอนุญาตของกสทช. ก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการหลายรายมีความประสงค์ที่จะคืนใบอนุญาต แต่เมื่อมีคำสั่งจากม.44 ครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายอาจเปลี่ยนใจที่จะดำเนินธุรกิจต่อ เพราะไม่ต้องแบกภาระค่าใบอนุญาตกับค่าโครงข่ายอีกราวๆ 10 ปี แต่ยังคงต้องรอดูความชัดเจนจาก กสทช.อีกครั้ง  การจ่ายเงินค่าชดเชยก็ถือเป็นอีกปัจจัยให้ผู้ประกอบการอยากคืนใบอนุญาตก็ได้

 

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แถลงว่า ประกาศดังกล่าว ถือเป็นประกาศที่แก้ไขปัญหาของโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่มีความยุ่งยากและความเดือดร้อนก่อนหน้านี้ได้เกือบหมด  โดยฝั่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมเองจะได้รับการช่วยเหลือในการขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ แต่การจะได้รับสิทธิจะต้องเข้าประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกกะเฮิร์ตซ  ส่วนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จะได้รับความช่วยเหลือให้สามารถประกอบกิจการต่อ หรือคืนใบอนุญาตได้ ส่วนผู้ให้บริการโครงข่าย (มัค) จะได้รับการสนับสนุน  ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมจะรับมาตรการหรือไม่ ผู้ประกอบการน่าจะรอดูประกาศหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่น 700 เมกกะเฮิร์ตซ และมูลค่าคลื่นความถี่ก่อน เนื่องจากการขยายระยะเวลาการชำระเงินในงวดต่อไปในปี 2563 ผู้ประกอบการแต่ละรายมีภาระที่จะชำระค่าธรรมไม่เท่ากัน แต่ละรายน่าจะอยากประเมินว่าภาระที่ต้องชำระงวดที่เหลือเทียบกับต้นทุนในประมูลคลื่นก่อน

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 เม.ย.2562 เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

 

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่ เพื่อกิจการโทรคมนาคม  เพื่อให้การประมูลคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 – 915  เมกะเฮิรตซ์ /940- 960 เมกะเฮิรตซ์ ที่ต้องดำเนินการใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจ สำหรับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265  ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ มาตรา 44  ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้  ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ ได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้น แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งชำระเงินจากเงินประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 10 งวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่เริ่มนับเป็นงวดแรก และเมื่อสำนักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามงวดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สำหรับงวดที่ต้องชำระในปี พ.ศ. 2563  ให้ชำระรวมกับเงินชดเชยของงวดที่ผ่านมาด้วย

 

นอกจากนี้กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือตามงวดที่แบ่งชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระเงินประมูลคลื่นความถี่เพิ่ม เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลคูณของจำนวนเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ค้างชำระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยคำนวณเป็นรายวัน หากพ้นกำหนดชำระเงิน จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไข กสทช. อาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสานักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้สำนักงานกสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว

 

ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามคำสั่งนี้ ให้ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน กสทช. กำหนด คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้น และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้นตามประกาศ และในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่จนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนจนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น โดยให้ชำระภายใน 120 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

matemnews.com

11 เมษายน 2562