Home ทั่วไป พลังศรัทธาศิษย์ “หลวงพ่อพระใส” แห่รอบเมือง

พลังศรัทธาศิษย์ “หลวงพ่อพระใส” แห่รอบเมือง

115
0
SHARE

วันที่ 13 เม.ย.62 เวลา 09.29 น. ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.หนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย , นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย นำประชาชนร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ลงจากพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว จากนั้นแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนราชรถเป็นพระประธาน เพื่อนำขบวนพระพุทธรูปจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย แห่รอบเมืองให้ประชาชนชาวหนองคาย นักท่องเที่ยว ได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างใกล้ชิด และประเพณีนี้ชาวหนองคายได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน และยังถือว่าเป็นการเริ่มงานสงกรานต์ประจำปีอย่างเป็นทางการอีกด้วย

ทั้งนี้มีประชาชนร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ชาวหนองคาย แต่ยังรวมถึงชาวลาว และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย

หลังจากแห่รอบเมือง อัญเชิญหลวงพ่อพระใสประทับที่ศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใส ที่ประทับชั่วคราว ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.62 เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้สรงน้ำอย่างใกล้ชิด ก่อนจะประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิม ในวันที่ 18 เม.ย.นี้.