Home ทั่วไป คสช.ยึดรถ 6,435 คัน

คสช.ยึดรถ 6,435 คัน

88
0
SHARE

 

 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. แถลงข่าวเมื่อตอนเช้าวันที่ 17 เม.ย.2562 ว่า ภาพรวมการเดินทางกลับเข้า กทม.หลังเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนใช้เส้นทางได้ค่อนข้างสะดวก จราจรติดขัดน้อยลงกว่าเทศกาลที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่วางรูปแบบการอำนวยจราจรและปฎิบัติงานร่วมกันไว้ทุกส่วน รวมทั้งอาจเป็นเพราะมีวันหยุดมากกว่าทุกปี ประชาชนจึงวางแผนเดินทางล่วงหน้าและเดินทางกลับกันก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เรียบร้อยขึ้น ส่วนในวันนี้เจ้าหน้าที่เน้นการอำนวยความสะดวกประชาชนตามสถานีขนส่ง อำนวยการเดินทางกลับ การต่อรถ การใช้บริการรถรับจ้าง แท็กซี่ จยย. และป้องปรามมิจฉาชีพ   มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 16 เมษายน 2562 มีดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 38,993  ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 845 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 27,395 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 32,503 ครั้ง ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,038 ใบ ยึดรถยนต์ 272 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 18,360 คน

 

ตลอด 6 วันที่ผ่านมา (11 – 16 เมษายน 2562) เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 177,134 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 146,017 ครั้ง  เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้ 6,435 คัน (รถจักรยานยนต์ 4,752 คัน และรถยนต์ 1,683 คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 131,674 คน  รถโดยสารสาธารณะ/  รถยนต์ส่วนบุคล 91,499 คน

 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ยังคงต้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนต่อไปเนื่องจาก ในบางพื้นที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานต์ ตลอดช่วงสัปดาห์นี้

matemnews.com

17 เมษายน 2562