Home ข่าวทั่วไปรอบวัน น้ำมันขึ้นอีกระลอก พรุ่งนี้! 20-40 สต./ลิตร

น้ำมันขึ้นอีกระลอก พรุ่งนี้! 20-40 สต./ลิตร

387
0
SHARE

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ปตท. และบางจาก ประกาศ ปรับราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซล ดีเซลพรีเมี่ยม และ HSD-B20 เพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 เม.ย. เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

สำหรับราคาน้ำมัน เบนซิน 95 = 37.56 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล 95 = 30.15 บาท/ลิตร , แก๊สโซฮอล 91 = 29.88 บาท/ลิตร , E20 = 27.14 บาท/ลิตร , E85 = 21.34 บาท/ลิตร

ดีเซล = 28.19 บาท/ลิตร , ดีเซลพรีเมี่ยม = 31.79 บาท/ลิตร , HSD-B20 = 23.19 บาท/ลิตร (โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร)

(โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร)