Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปะการังฟื้นฟูดีขึ้น หลังปิดอ่าวมาหยา 10 เดือน ยังไม่พบ “การฟอกขาว”

ปะการังฟื้นฟูดีขึ้น หลังปิดอ่าวมาหยา 10 เดือน ยังไม่พบ “การฟอกขาว”

493
0
SHARE

วันที่ 30 เม.ย.62 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เคลื่อนย้ายต้นกล้าปะการังที่ปลูกไว้ ด้วยวิธี Coral Propagation รวม จำนวน 23,000 ชิ้น บริเวณอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ พบว่า มีการแตกหน่อ มีการเจริญเติบโตดี หลังจากมีการประกาศปิดอ่าว มาเป็นระยะเวลา 10 เดือน เพื่อฟื้นฟู ธรรมชาติทั้งบนฝั่งและใต้ทะเล ที่เสื่อมโทรมจาการท่องเที่ยว

พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล ที่ความลึก 1-4 เมตร เฉลี่ยอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียส เพื่อติดตามภาวะปะการังฟอกขาวของปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ด พบว่า บางโคโลนีของปะการังโขด เริ่มมีสีซีดจาง แต่ยังไม่พบการตายของปะการังจากการฟอกขาว บริเวณดังอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี อุยานแห่งขาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่