Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปิยบุตร  แสงกนกกุล  ขอสงวนสิทธิ์ฟ้อง กกต.ทุกช่องทาง – เพียบ

ปิยบุตร  แสงกนกกุล  ขอสงวนสิทธิ์ฟ้อง กกต.ทุกช่องทาง – เพียบ

482
0
SHARE

 

 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าว   ที่สำนักงานพรรคอนาคตใหม่ ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ว่า

 

“ความผิดพลาดในการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มี 3 ประเด็น คือ

 

1.การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ล่าสุด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงเหมือนจะใช้สูตรคิดส.ส.บัญชีรายชื่อแบบ 27 พรรค ก่อนจะประกาศรับรองผลร้อยละ 95 วันที่ 9 พ.ค. หากคิดแบบนี้ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ จะหายไป 7-8 ที่นั่ง คิดเป็น 6 แสนกว่าคะแนนที่ประชาชนนเลือกอนาคตใหม่จะอยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย  ขอยืนยันว่า การคำนวณมีสูตรเดียวตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนด ในมาตรา 91 (1) ให้นำคะแนนรวมแบบแบ่งเขตของทุกพรรคหารด้วย 500 คือ 71,057 คะแนน จากนั้น 91(2) นำคะแนนรวมแบบแบ่งเขตของแต่ละพรรค หาร 71,057 จะได้ส.ส.พึงมี อนาคตใหม่จะมีส.ส.พึงมี 88 คน  เขียนชัดว่า จำนวนส.ส.ต้องไม่เกินจำนวนส.ส.พึงมี จึงต้องมี 71.057 คะแนน ถึงจะได้ส.ส. 1 คน  มีกรณีเดียวคือ 99 (4) กำหนดว่า หากพรรคไหนได้ส.ส.แบบแบ่งเขตเกิน ส.ส.พึงมี ให้ถือว่าได้ส.ส.จากแบบแบ่งเขต  และจะไม่ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเลย ซึ่งมีพรรคเดียวเท่านั้น คือ พรรคเพื่อไทย ที่ได้ส.ส.เขต 136 มีส.ส.พึงมี 111 เรียกโอเวอร์แฮง  ก็ต้องคำนวนปัดเศษตามพรรคที่มีคะแนนตั้งแต่ 71,065 คะแนนขึ้นไป นอกเหนือจากนี้จะไม่ถูกคิดโดยไม่มีข้อยกเว้น   คิดแบบนี้อนาคตใหม่จะมีส.ส.พึงมี 88 คน ข้อโต้แย้งที่บอกว่าระบบเลือกตั้งนี้ต้องการให้ความสำคัญกับทุกคะแนน พรรคที่ได้ 30,000 – 69,000 คะแนน จะไม่ให้ความสำคัญหรือ   ผมก็ขอถามกลับว่าแล้ว 6 แสนกว่าคะแนนของอนาคตใหม่ที่จะหายไปไม่สำคัญเลยหรือ  ส่วนการนำความเห็นของกรธ.มาอธิบาย แต่กรธ.แต่ละคนก็อาจเห็นไม่ตรงกันก็ได้ และความเห็นกรธ.ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ กรธ.ไม่เท่ากับรธน. เมื่อร่างเสร็จแล้ว รัฐธรรมนูญก็มีชีวิตของมัน องค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ต้องตีความรัฐธรรมนูญตามอำนาจหน้าที่  ไม่ใช่ถามความเห็นกรธ. ถ้าทำแบบนี้กรธ.ก็เป็นรธน.เสียเอง ไปถามอะไรก็ต้องทำตาม กรธ.ศักดิ์สิทธิ์ไปหมด  ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อกกต. ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มาตรา 69 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. ที่กำหนดถึงการละเว้นของกกต. มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และยังถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง สามารถร้องยังป.ป.ช.และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ง่ายๆคือ ช่องทางต่างๆที่กกต.ต้องรับผิดชอบจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ อนาคตใหม่ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย

 

2.การเปิดเผยคะแนนดิบรายหน่วย ตามที่อนาคตใหม่เคยส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้เปิดเผย แต่รองเลขาธิการกกต.ได้แถลงข่าวโดยสรุปว่า คะแนนดิบไม่ได้เป็นความลับ อยู่ที่กกต.จังหวัด ใครอยากได้ให้ไปขอ ซึ่งหนึ่งเดือนหลังการเลือกตั้ง ผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่ได้ไปขอคะแนนดิบแล้วในทุกเขต แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ ส่วนที่ได้ก็มีปัญหา เช่น จ.นครปฐม เขต 1 จนกกต.สั่งให้นับคะแนนใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้คะแนนรายหน่วยมาก็พบข้อพิรุธข้อบกพร่อง ในแบบฟอร์มขีดคะแนน และใบผลคะแนนรายหน่วย เมื่อนำมาเปรียบเทียบก็พบคะแนนทั้งสองส่วนไม่ตรงกัน ทั้งหมดนี้ สะท้อนว่ามีความผิดพลาดบกพร่องในการนับคะแนน จึงต้องทราบคะแนนรายหน่วยทั้งหมด ถ้ารายแรงมากจะได้ขอให้นับใหม่เลือกตั้งใหม่ หากไม่ได้คะแนนรายหน่วยจะทำตรวจสอบไม่ได้”

 

matemnews.com

30 เมษายน 2562