Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อุ้ยโย่ … ส.ส.ชายพรรคอนาคตใหม่อ้างรัฐธรรมนูญขอทรงสิทธิ์แต่งกายตรงเพศวิถีเข้าประชุมวันเปิดสภา

อุ้ยโย่ … ส.ส.ชายพรรคอนาคตใหม่อ้างรัฐธรรมนูญขอทรงสิทธิ์แต่งกายตรงเพศวิถีเข้าประชุมวันเปิดสภา

150
0
SHARE

 

 

 

นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะตัวแทนผู้มีความหลากหลายทางเพศ  แถลงข่าว 13 พ.ค. 2562ว่า ตนและเพื่อน ส.ส. กลุ่มนี้มีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศกำเนิด และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน เพศหญิงและชายมีความเท่าเทียมกัน จึงขอแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าในวันเปิดประชุมสภาฯ ตนและ ส.ส. กลุ่มความหลากหลายทางเพศจะแต่งกายในชุดปกติขาวตามเพศวิถีเพื่อเข้าร่วมการเปิดประชุมสภาฯ

 

matemnews.com 

13 พฤษภาคม 2562