Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ครม. เห็นชอบ 3 มิ.ย. ของทุกปี ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา’ สมเด็จพระราชินี เป็นวันหยุดราชการ

ครม. เห็นชอบ 3 มิ.ย. ของทุกปี ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา’ สมเด็จพระราชินี เป็นวันหยุดราชการ

263
0
SHARE
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการ ครม. เสนอ