Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เชียงใหม่เตรียมส่งหนังสือแจ้งข้อกังวลประชาชนกรณี “ฮิโนกิแลนด์”

เชียงใหม่เตรียมส่งหนังสือแจ้งข้อกังวลประชาชนกรณี “ฮิโนกิแลนด์”

509
0
SHARE
ภาพจาก http://www.topchiangmai.com

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมทำหนังสือแจ้งข้อกังวลของชาวเชียงใหม่ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณา กรณีประกาศให้ฮิโนกิแลนด์ เป็น 1 ใน 10 แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ต้องไป

วันที่ 14 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกประกาศ 10 แหล่งวัฒนธรรมไทยที่ต้องไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้คัดเลือกสุดยอดงานด้านวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่องและรณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาตินั้น
ปรากฏว่า 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป คือ ฮิโนกิแลนด์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นเรื่องที่ประชาชนแสดงคิดเห็นกันมากมายและไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการก่อสร้างจำลองมาจากเมืองท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น จึงเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมทบทวนถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาที่สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความเหมาะสมในการพิจารณาคัดเลือก

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ฮิโนกิแลนด์เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีส่วนเสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณา แต่เป็นการคัดเลือกและพิจารณาจากผลการสำรวจความนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการภายใต้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้  โดยเฉพาะข้อท้วงติงทางสังคม

นายเสน่ห์ กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวมองว่าหากเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมก็ยังไม่เข้าข่าย และยังมีอีกหลายพื้นที่สามารถนำไปพิจารณาได้ แต่ถ้ามองในแง่การท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งดี ดังนั้น ต้องแยกกันให้ชัดเจน จากนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อกังวลของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องไป เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

สำหรับผลการคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  มีดังนี้

1. ดอยตุง จ.เชียงราย
2. ฮิโนกิแลนด์ จ.เชียงใหม่
3. จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จ.นครราชสีมา
4. ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี
5. สวนนงนุช จ.ชลบุรี
6. หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี
7. วู๊ดแลนด์ เมืองไม้ จ.นครปฐม
8. เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
9. สยามนิรมิต กทม.
10. ภูเก็ตแฟนตาซี จ.ภูเก็ต