Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ภูมิใจไทย” ผนึกกำลังประสานร่วม “พลังประชารัฐ”

“ภูมิใจไทย” ผนึกกำลังประสานร่วม “พลังประชารัฐ”

232
0
SHARE

วันที่ 27 พ.ค. 2562 พรรคภูมิใจไทย ออกหนังสือตอบรับคำเชิญพรรคพลังประชารัฐ ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเดินทางมาเชิญพรรคภูมิใจไทย ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

จากนั้นร่วมกันแถลงข่าวแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนนำ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอ 4 เงื่อนไขให้พิจารณา คือ

1. รัฐบาลจะต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. รัฐบาลต้องไม่สร้างความขัดแย้งของคนในชาติ

3. รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพบริหารประเทศได้

4. รัฐบาลต้องยอมรับนโยบายพรรคภูมิใจไทยเป็นนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายการทำงานของพรรคภูมิใจไทย

ที่มา The Standard , ไทยรัฐออนไลน์