Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พ่อเมืองปิ๊งไอเดีย ลดขยะพลาสติก “หิ้วปิ่นโต” ทานอาหารร่วมกันทุกวันสีชมพู!!

พ่อเมืองปิ๊งไอเดีย ลดขยะพลาสติก “หิ้วปิ่นโต” ทานอาหารร่วมกันทุกวันสีชมพู!!

277
0
SHARE

วันที่ 7 มิ.ย.2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน แบบบุพเฟ่ โดยให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนอาหารกินร่วมกันซึ่งมีอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน สำหรับโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลพบุรีด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้กล่องโฟม และจะจัดบุพเฟ่หิ้วปิ่นโตกินอาหารกลางวันทานร่วงกันทุกวันอังคาร

นอกจากจะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมแล้ว ยังสร้างความรักความสามัคคีของหัวหน้ากับลูกน้องให้ได้มีโอกาสทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

นายสุปกิต กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศโดยทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

โดยจังหวัดลพบุรีได้ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการได้หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกับบุคลากรในสำนักงาน ทุกวันอังคารของสัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป