Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วยผู้ป่วย! แมคโครน่าน ตั้งกองผ้าป่า “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเวียงสา”

ช่วยผู้ป่วย! แมคโครน่าน ตั้งกองผ้าป่า “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเวียงสา”

410
0
SHARE
น้ำใจชาวแมคโคร

คุณพัชรินทร์ เมธารัตนะ ผู้จัดการแม็คโครสาขาน่าน นำพนักงาน ร่วมจัดทำโครงการดีๆ เพื่อคืนสู่สังคมคนน่าน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนด้านสุขภาพ และการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชน จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่า “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลเวียงสา” โดยได้รับความร่วมมือจากแม็คโครสาขาภาคเหนือ และพี่น้องประชาชนร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวน 134,455 บาท ทางโรงพยาบาลเวียงสานำโดย นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ กรรมการบริหารรพ. และบุคลากร ให้การต้อนรับและรับมอบ พร้อมกล่าวว่า จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการของรพ.เวียงสา ต่อไป