Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพอาเซียน และเข้าร่วมประชุม G20

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพอาเซียน และเข้าร่วมประชุม G20

350
0
SHARE

เว็บไซต์รัฐบาลไทยเผยแพร่

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 13.45 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยต่อจากสิงคโปร์ โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม สำหรับแนวคิดหลัก (theme) ของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ตลอดปี 2562 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า 280 ประชุม โดยมุ่งเน้นการหารือเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติของอาเซียน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับผู้นำที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมฯ ด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมผู้นำ G20 (G20 Summit) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะนำผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียนไปสร้างความเชื่อมโยงด้านความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ G20 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุม ครม. ได้พิจารณาอนุมัติการตั้งกองทุน ACMECS (ACMECS Fund) ซึ่งไทยมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและร่วมทุน พร้อมทั้งเปิดเผยว่า ประเทศขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รวมไปถึงกลุ่มประเทศสมาชิก CLMV ต่างให้ความสนใจกองทุนดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งทุนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และเชื่อมโยงการลงทุนกับธนาคารระหว่างประเทศ

 

matemnews.com

18 มิถุนายน 2562