Home ข่าวทั่วไปรอบวัน น้ำป่าทะลัก “พังงา-กระบี่” – ปภ.เร่งช่วยเหลือด่วน!!

น้ำป่าทะลัก “พังงา-กระบี่” – ปภ.เร่งช่วยเหลือด่วน!!

466
0
SHARE

ปภ. รายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดพังงาและกระบี่ รวม 6 อำเภอ 13 ตำบล 36 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 526 ครัวเรือน เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน

วันที่ 24 มิ.ย.62 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 13 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 562 ครัวเรือน 1,988 คน ประกอบด้วย พังงา ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกระปง อำเภอเมืองพังงา อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง รวม 11 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 442 ครัวเรือน 1,700 คน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ระดับน้ำลดลง

ส่วนกระบี่ ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน และตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา ประชาชนได้รับผลกระทบ 100 ครัวเรือน 240 คน ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ระดับน้ำลดลง

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ปภ.จึงขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป