Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ปภ.หารือร่วมวางมาตรการด้านความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน

ปภ.หารือร่วมวางมาตรการด้านความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน

101
0
SHARE
วันที่ 26 มิ.ย.62 เวลา 14.00 น. นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย หารือเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนในจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาระบบการรับ-ส่งนักเรียนให้ปลอดภัย ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายรถนักเรียน จ.เชียงราย สรุปต้องใช้กลไกลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด กำกับดูแล และให้คำปรึกษากับกลุ่มชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด
ภาพ ปภ.