Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นายกฯสั่งคสช.และกองทัพเปิดตู้ปณ.และสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์

นายกฯสั่งคสช.และกองทัพเปิดตู้ปณ.และสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์

879
0
SHARE

ายกฯสั่งคสช.และกองทัพเปิดตู้ปณ.และสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์รวบรวมส่งตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยให้ใสสะอาด

 

“นายกฯ กำชับให้ คสช.และกองทัพเร่งดำเนินการ และแจ้งให้ประชาชนทราบ เนื่องจากการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่น ๆ

 

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้า คสช. มีคำสั่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองทัพบก ซึ่งรวมไปถึงกองทัพภาคและหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่ เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทุกรูปแบบที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดตู้ ปณ.และสายด่วนให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแสต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการ คสช. เป็นผู้รับผิดชอบ

“นายกฯ กำชับให้ คสช.และกองทัพเร่งดำเนินการ และแจ้งให้ประชาชนทราบ เนื่องจากการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ การขาดความศรัทธาในหน่วยงานของรัฐ ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณแผ่นดินมหาศาล และกระทบต่อความเชื่อถือของต่างประเทศ”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด โดยนโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมมายาวนาน เปลี่ยนประเทศไทยให้ใสสะอาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน

 

ข่าวของ   http://www.thaigov.go.th

……………………………………………..

 

Matemnews.com  13 กรกฎาคม 2560