Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ตั้งรัฐบาลช้าก็ไม่กระทบงบประมาณ อย่าตีรวน

ตั้งรัฐบาลช้าก็ไม่กระทบงบประมาณ อย่าตีรวน

155
0
SHARE

 

 

ประเด็นหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เลือกมาตอบในการแถลงข่าวหลังครม. 9 ก.ค.2562 คือ  ประเด็นตั้งรัฐบาลช้า เลือกตั้งมาก็ 3 เดือนแล้ว จะทำให้การใช้งบประมาณล่าช้าไป 3 เดือนด้วยหรือไม่  และดักคอฝ่ายค้านด้วยอย่าตีรวนเรื่องงบประมาณ ว่า

 

“ยืนยันว่าไม่มีผลอะไร เพราะเราได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว หน่วยงานต่างๆสามารถใช้งบประมาณปี 2562 ได้ก่อน เพราะมีการตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 50% ของวงเงินงบประมาณปี 2562  ไม่ห่วงว่าฝ่ายค้านจะตีรวน  เพราะคนที่จะเสียผลประโยชน์คือประเทศและประชาชน  จะเดือดร้อนไปทั้งหมด ดังนั้นใครที่คิดจะตีรวนในเรื่องนี้ ขอให้ใคร่ครวญให้ดี และอยากบอกประชาชนว่า ทุกอย่างจะทำไม่ได้ทั้งหมด ถ้างบประมาณไม่ผ่าน จึงขอให้คำนึงผลประโยชน์ของชาติ อย่าให้เป็นประเด็นทางการเมืองมากนัก”

 

matemnews.com 

9 กรกฎาคม 2562