Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แต่งตัวสากล หรือไทยพระราชทาน – ก็มีข้อบังคับของเขาง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพราะถือว่าในสภาฯเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว

แต่งตัวสากล หรือไทยพระราชทาน – ก็มีข้อบังคับของเขาง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพราะถือว่าในสภาฯเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว

110
0
SHARE

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำหรับวาระสำคัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนั้น วันนี้เป็นการพิจารณาในชั้นรับหลักการ หากให้ความเห็นชอบก็จะไปสู่พิจารณารายมาตราในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเนื้อหารายมาตรา ว่า ไม่ควรตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา เพราะจะใช้เวลาการประชุมยาวนาน และจะไม่มีเวลาพิจารณาญัตติอื่นที่จำเป็น

 

 

นักข่าวสายประจำรัฐสภา สัมภาษณ์ นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนประชุมที่อาคาร TOT แจ้งวัฒนะ บ่าย 10 ก.ค.2562 ประเด็นร้อน  ว่าด้วยการพิจารณาข้อบังคับการแต่งกายชุดไทยเข้าประชุมสภาของ ส.ส. นายชวน ตอบ

 

“ วันนี้เป็นเรื่องของข้อบังคับ  ยกร่างเหมือนร่างกฎหมาย กระบวนการของสภาฯวันนี้ คือ การเสนอยกร่างของกรรมาธิการ เพื่อให้สภาฯรับหลักการ เสร็จแล้วสภาฯ ก็จะตั้งกรรมาธิการเพื่อไปพิจารณาในรายละเอียดแต่ละมาตรา ถึงตอนนั้นสมาชิกสภาฯ จึงสามารถแปรญัตติได้  ข้อบังคับเรื่องแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งปลีกย่อย ไม่ใช่เป็นประเด็นมาโดยตลอด ในอดีตก็เหมือนกัน  ก็มีข้อบังคับของเขาง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพราะถือว่าในสภาฯเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว จะไปบังคับเหมือนนักเรียนผมยาวอะไรเท่าไหร่ ไม่ได้ไปบังคับขนาดนั้น เป็นเรื่องทั่วๆไป แต่งตัวสากล หรือไทยพระราชทาน แต่ถ้ามีปัญหาว่าสมาชิกประสงค์จะปรับปรุงอย่างไร ก็สามารถจะแปรญัตติได้ในตอนนั้น”

 

matemnews.com 

10 กรกฎาคม 2562