Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สายหวาน ระวังภัย “ชานมไข่มุก”!

สายหวาน ระวังภัย “ชานมไข่มุก”!

384
0
SHARE

วันที่ 11 ก.ค.62 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สุ่มเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกทั้งหมด 25 ยี่ห้อ  ขนาดแก้วปกติแบบไม่ใส่น้ำแข็ง ในเดือน พ.ค.2562  โดยชานมไข่มุกที่ซื้อมีราคาตั้งแต่แก้วละ 23-140 บาท ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ปริมาณพลังงาน ,น้ำตาล และไขมัน และทดสอบหาโลหะหนักประเภทตะกั่วและสารกันบูดในเม็ดไข่มุก

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง  กล่าวว่า จากผลการทดสอบต้องการให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่า ชานมไข่มุกบางยี่ห้อมีน้ำตาลมากเกือบ 19 ช้อนชา หากลองนึกภาพตามว่าน้ำตาลปริมาณ19 ช้อนชานั้นมากมายขนาดไหนก็จะทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการบริโภคได้มากขึ้นและทุกยี่ห้อมีสารกันบูด แต่ไม่มียี่ห้อไหนที่ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเลย

ทันตแพทย์หญิงมัณฑนา ฉวรรณกุล รองผู้จัดการโครงการฯ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวว่า เครื่องดื่มเหล่านี้จึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรงดการดื่ม เพราะเป็นแหล่งอุดมน้ำตาล ซึ่งปริมาณน้ำตาลที่สูงหากได้รับในคราวเดียวจะทำให้เกิดเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ด้านปริมาณน้ำตาล องค์การอนามัยโลก แนะนำว่า ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา (24 กรัม) โดยผลทดสอบชานมไข่มุก ยี่ห้อที่มีน้ำตาลน้อยสุด คือ16 กรัม (4 ช้อนชา) และมากสุด คือ 74 กรัม(18.5 ช้อนชา) ซึ่งเกินกว่าปริมาณที่ควรได้รับถึง 3 เท่า

สำหรับข้อเสนอกับผู้ประกอบการ น.ส.สารี กล่าวเสริมว่า ขอให้ปรับลดขนาดปริมาณต่อแก้ว (serving size) ลงให้เหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณพลังงานและน้ำตาลต่อแก้วสูงจนเกินไป เพราะเมื่อผู้บริโภคซื้อชานมไข่มุก ก็อาจบริโภคจนหมดแก้วเพราะความเสียดาย ทำให้พลังงานและน้ำตาลที่ได้รับใน 1 มื้อนั้นมากจนเกินความจำเป็น  

มีรายงาน จากผลทดสอบพบว่า ชานมไข่มุก ยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วน้อยที่สุด มีปริมาณน้ำตาลเท่ากับ16 กรัม(4ช้อนชา) และยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วมากที่สุด มีปริมาณน้ำตาล 74 กรัม (18.5 ช้อนชา ) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำปริมาณน้ำตาลที่ได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน 24 กรัม (6 ช้อนชา) ซึ่งพบว่ามีเพียง 2 ยี่ห้อเท่านั้น ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า 24 กรัม 

ส่วนผลการทดสอบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic acid) และกรดซอร์บิก (Sorbic acid) ในเม็ดไข่มุก พบว่ายี่ห้อที่มีปริมาณสารกันบูดน้อยที่สุด มีปริมาณกรดซอร์บิกเท่ากับ 58.39 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และยี่ห้อที่พบปริมาณสารกันบูดรวมมากที่สุด พบปริมาณกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกรวมกัน เท่ากับ 551.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมาย