Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผบ.มทบ.28 ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รด. New Gen.

ผบ.มทบ.28 ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รด. New Gen.

2491
0
SHARE

พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1-3 (ชาย,หญิง) ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรพ์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู พร้อมมอบนโยบาย ผบ.ทบ.หลังมีการปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ให้ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในการปรับหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนแบบใหม่มีเป้าหมาย คือการเสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะ 8 ประการ ประกอบด้วย
1 มีภาพลักษณ์ที่สง่างาม
2 มีทัศนคติที่ดี
3 มีจิตอาสา
4 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5 มีความทันสมัย
6 มีความคิดสร้างสรรค์
7 มีความเป็นผู้นำ
8 มีความสามัคคีกลมเกลียวภายใต้ชื่อ “รด. New Gen.”

สำหรับหลักสูตรใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยน ได้มีการปรับลดการฝึกภาคปฏิบัติลงร้อยละ 10 ตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออก เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การเสียสละตนเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม อีกทั้งยังให้นักศึกษาวิชาทหาร สามารถไว้ผมยาว แบบสุภาพได้ โดยไม่ต้องตัดทรงเหมือนทหาร และกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ขอมีความอดทน ฝึกฝนด้วยความเข้มแข็ง และภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลทหารไทย