Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ชาวสีรุ้ง” ร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน “ครูข้ามเพศ”ถูกเหยียด

“ชาวสีรุ้ง” ร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน “ครูข้ามเพศ”ถูกเหยียด

137
0
SHARE

เวลา 13.00 น. วันนี้ (22 ก.ค.) เครือข่ายครู อาจารย์ที่มีความหลากหลายทางเพศ นำโดย นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีเครือข่ายครูข้ามเพศถูกเลือกปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิฯ เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียน กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับครูผู้ช่วยข้ามเพศของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ถูกทางโรงเรียนออกเอกสารที่มีข้อความตักเตือนเรื่องการแต่งกายข้ามเพศ จนนำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานที่พบว่าครูผู้ช่วยคนดังกล่าว ถูกประเมินด้วยคะแนนต่ำในทุกตัวชี้วัด มีเพียงคะแนนสูงเพียงในเรื่องการสอน จึงกังวลว่าจากการประเมินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวถูกออกจากทางราชการ ประกอบกับทางผู้บริหารของโรงเรียนได้อ้างหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อหารือในประเด็นเรื่องครูข้ามเพศ ที่ยึดตามระเบียบการแต่งกายข้าราชการพลเรือน ระเบียบและกฎสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อซักถาม ซึ่งพบว่ามีความย้อนแย้งกันเอง แต่สุดท้ายสรุปว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

อย่างไรก็ตาม ในการร้องเรียนในวันนี้ ยังได้นำคลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ช่วยที่ทางผู้อำนวยการระบุว่า ถ้าครูคนดังกล่าวยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม คือ การแต่งกายข้ามเพศ ก็จะไม่ผ่านการประเมิน ทางเครือข่ายฯ จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีการเลือกปฏิบัติเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพ อยากให้ กสม.คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ซึ่งในกรณีของครูผู้ช่วยคนดังกล่าว เป็นครูผู้ชาย แต่แต่งกายเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่การสมัครและต้องการจะใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงและได้เริ่มมีการใช้ฮอร์โมนแล้ว ประกอบกับก่อนหน้านี้ในการสอนที่โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ทางผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวให้ความเป็นตัวของตัวเองในการแต่งกายมากกว่าโรงเรียนปัจจุบัน

ด้านตัวแทนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มองว่ากรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความยอมรับที่ไม่เหมือนกัน โดยยกตัวย่างกรณีครูที่เป็นผู้ชายแต่ใช้การแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อนำเสนอ หรือสอนในลักษณะตลกแล้วอ้างว่าเป็นเทคนิคการสอน สามารถทำได้ แต่ทำไมผู้ที่จะต้องการข้ามเพศเป็นผู้หญิงกลับไม่ได้รับการยอมรับ ความเป็นครู ไม่เคยเลือกเพศ แต่อคติต่างหากที่ไม่เลือกเพศและครู อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันครูข้ามเพศที่สามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพ อาทิ ครูปอย ดร.เอมมี่ ซึ่งแต่งกายตามเพศสภาพและให้ได้รับการยอมรับในสังคม

ด้านนางอังคณา กล่าวว่า กสม.จะตรวจสอบ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล อย่างไรก็ตาม การจะไล่ออกจากข้าราชการครู คงต้องผิดวินัยร้ายแรง และไม่ใช่เรื่องง่าย การที่โรงเรียนอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง อาจจะต้องออกจากราชการ ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และยังพบว่า พ.ร.บ.การแต่งกายข้าราชการ มีมานาน ยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจความอ่อนไหวทางเพศสภาพที่แต่ละวงการ แต่ละอาชีพมีการปฏิบัติไม่เท่ากัน