Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ช่วยจริง – ช่วยฝ่ายโจทก์ในคดีแพรวา

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” ช่วยจริง – ช่วยฝ่ายโจทก์ในคดีแพรวา

501
0
SHARE

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

 

นายกรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผอ.ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ทีมทนายฝ่ายโจทก์คดีแพรวา 9 ศพ  ประชุมกันที่ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อตอนเช้าวันที่ 23 ก.ค.2562 เสร็จแล้วร่วมแถลงข่าว  นายสมศักดิ์ กล่าวว่า

 

“กระทรวงยุติธรรมกับศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับคดี  พบว่าจำเลยได้มีการตกลงเยียวยาผู้เสียหายบางส่วนไปก่อนมีคำพิพากษาศาลฎีกา ทำให้ปัจจุบันเหลือผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ จำนวน 25  ราย   โดยมีจำเลยร่วม 4 ราย ตามคำศาลฎีกา เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 และได้มีการส่งคำบังคับให้จำเลยทั้ง 4 ราย รับทราบแล้ว  ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์รวมเป็นเงินประมาณ 21.9 ล้านบาท และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1-3 จำนวน 2.8 ล้านบาท รวมค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสี่ต้องร่วมกันชำระประมาณ 25 ล้านบาท จะต้องชำระพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.53 (วันเกิดเหตุ) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อคำนวณเงินค่าเสียหายจนถึงปัจจุบันจำเลยทั้งสี่จะต้องชำระหนี้รวมเป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท  ศาลฎีกามีคำสั่งและส่งคำบังคับให้จำเลยทั้งสี่คนตามภูมิลำเนาของจำเลย  จำเลยที่ 2 และ 4 มีการปิดหมายคำสั่งเมื่อวันที่ 6 ก.ค.62 ส่วนจำเลยที่ 1 และ 3 มีการปิดหมายคำสั่งเมื่อวันที่ 13 ก.ค.62 หลังจากปิดหมายแล้วจะนับไปอีก 15 วัน  จะครบกำหนดที่หมายบังคับคดีมีผลในวันที่ 28 ก.ค.62  จำเลยจะต้องเริ่มดูแลชดใช้เงินเยียวยาให้โจทก์ภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 28 ส.ค.2562 หากจำเลยไม่ชดใช้เงินค่าเสียหายให้โจทก์ภายในระยะเวลา  ก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่ทนายโจทก์ขอศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้มีอำนาจสืบทรัพย์ เมื่อได้ทรัพย์แล้วจะตั้งเรื่องให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์เพื่อประกาศขายทอดตลาด ในเบื้องต้นเราจะดำเนินการตามกรอบระยะเวลา โดยรอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายภายในวันที่ 28 ส.ค.นี้ก่อน หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสืบทรัพย์บังคับคดี  กระบวนการบังคับคดี  โจทก์ได้มอบให้ศูนย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนในการดำเนินการ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในชั้นบังคับคดีผ่านกองทุนยุติธรรม พร้อมทั้งได้ตั้ง   นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ประสานงานกลางระหว่างโจทก์และกระทรวง ด้านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ เพื่อยื่นคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม และช่วยติดตามแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้ผู้เสียหายได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง หากจำเลยไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ก็จะมีการยื่นขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีจะสามารถดำเนินการยึดทรัพย์ได้ทันที ขณะนี้จำเลยได้ดำเนินการขายที่ดินเพื่อนำเงินมาชำระค่าเสียหาย กระทรวงไม่สามารถดำเนินการอะไรที่อยู่นอกเหนือกฎหมายได้ หากขายเองได้ราคาสูงก็จะเป็นประโยชน์W

 

 

 

นายกรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผอ.ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงว่า หลังศาลฎีกามีคำพิพากษายังไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากทนายจำเลย  ในส่วนของโจทก์ก็ไม่ต้องการเจรจา แต่ต้องการเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีตามกฎหมาย ส่วนเงิน 5 แสนบาทที่ราชสกุลเทพหัสดินจะบริจาคให้ พวกโจทก์ไม่ต้องการ แต่ถ้าญาติจำเลยต้องการบริจาคจริงๆ ก็ต้องทำเอกสารระบุให้ชัดเจนว่าบริจาคเพื่ออะไร โดยต้องไม่ใช่การไกล่เกลี่ยหรือการชำระหนี้แทนจำเลย ทั้งนี้ หากคดีเข้าสู่ขั้นตอนการฟ้องล้มละลาย ทีมทนายโจทก์จะตรวจสอบว่าระหว่างการดำเนินคดี 9 ปี ทรัพย์ของพวกจำเลยถูกโอนย้ายไปไว้ที่ไหนบ้าง และจะขอให้เพิกถอนทรัพย์นั้นกลับมาเป็นของจำเลย

 

นายวีระศักดิ์ ทัพขวา ทีมทนายความโจทก์แถลงประเด็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรมว.ยุติธรรม ได้โพสข้อความในเฟซบุ๊กว่า หากฝ่ายจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำสั่งศาล  ก็สามารถขอให้ศาลเพิกถอนการรอลงอาญาได้ว่า ตามกระบวนการคดีอาญาได้จบลงไปแล้ว ศาลพิพากษาให้รอลงอาญา และสั่งให้จำเลยเข้าสู่กระบวนการคุมพระพฤติ โดยบำเพ็ญประโยชน์ จำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลจบลงแล้ว จึงไม่สามารถขอให้เพิกถอนการรอลงอาญาได้

 

 

matemnews.com

23 กรกฎาคม 2562