Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ติวเข้มจนท.ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกัดจากกัญชา

ติวเข้มจนท.ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกัดจากกัญชา

135
0
SHARE

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Health policy for cannabis on medical use” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรการแพทย์ที่ทำงานด้านดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562