Home ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ส.ค. 62 ขึ้นราคาตั๋วรถเมล์รายสัปดาห์-รายเดือน

1 ส.ค. 62 ขึ้นราคาตั๋วรถเมล์รายสัปดาห์-รายเดือน

243
0
SHARE
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก ได้ประกาศการปรับราคาตั๋วรายสัปดาห์และตั๋วรายเดือน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 อนุมัติให้ปรับเพิ่มราคาตั๋วรายสัปดาห์และตั๋วรายเดือน ในรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จึงขอปรับราคา ดังนี้
“ตั๋วรายสัปดาห์”รถโดยสารธรรมดา ราคาเดิม 100 บาทต่อใบ เป็น 120บาท 
รถโดยสารปรับอากาศ ราคาเดิม 200บาทต่อใบ เป็นราคา 255บาท 
“ตั๋วรายเดือน” รถโดยสารธรรมดา ราคาเดิม 400บาทต่อใบ เป็น 480 บาท
รถโดยสารปรับอากาศ ราคาเดิม 800 บาทต่อใบ เป็น 1,020 บาทต่อใบ