Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สิทธิตำรวจไทย – ออกคำสั่งห้ามตำรวจกองอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นสมาชิกเฟชบุ้ค

สิทธิตำรวจไทย – ออกคำสั่งห้ามตำรวจกองอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นสมาชิกเฟชบุ้ค

847
0
SHARE

 

https://bit.ly/2YCakoh

พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง ผู้กำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ได้ลงนามในคำสั่ง กองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนที่ 100/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

เรื่อง กำชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์

 

ด้วยปัจจุบันมีการใช้สื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยข้อมุลข่าวสารของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน จึงให้ข้าราชการตำรวจใช้วิจารณญาณ  และห้ามการโพสต์ข้อความ ภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการกระทบ หรือพาดพิง หน่วยงานราชการ หรือบุคคลอื่น  อันให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน หรือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใด  อาจจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำให้ภาพลักษณ์หน่วยงานเสียหาย จึงให้ข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ยุติการเป็นสมาชิก เฟชบุ๊ค

 

 

 

โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

matemnews.com 

3 สิงหาคม 2562