Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งรื้อแนวเขตป่าทับลานใหม่

ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งรื้อแนวเขตป่าทับลานใหม่

139
0
SHARE

วันที่ 9 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ถึงผลการวินิจฉัย ที่ทางคณะทำงาน สำรวจพบข้อเท็จจริงว่าชาวบ้านในพื้นที่อาศัยอยู่มาแต่เดิมตั้งแต่ปี 2457 และเคยอาศัยกระจัดกระจายอยู่บนป่าเขาในเขตอิทธิพลผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ซึ่งเมื่อปี 2518 รัฐบาลได้อพยพชาวบ้านเหล่านี้ลงมาอยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมไม่มีสภาพความเป็นธรรมชาติและจัดสรรพื้นที่ทำกินพร้อมกับจัดตั้งหมู่บ้านชื่อว่า “บ้านไทยสามัคคี” ให้อยู่อาศัยกันมากว่า 40 ปี

จนเมื่อปี 2533 – 2543 มีการสำรวจรังวัดปรับปรุงแนวเขตและปักหลักเขตจนเป็นที่รับรู้ทั่วกันของประชาชน แต่การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานไม่แล้วเสร็จ จึงยังคงใช้พระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2524 มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีราษฎรถูกจับกุม ดำเนินคดี เป็นการสร้างปัญหาความเดือดร้อน ความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพ

จึงได้เสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยให้ยึดถือแนวเขตที่รังวัดร่วมกันมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของพื้นที่ จากนั้นให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการในแต่ละพื้นที่

ขณะที่ ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ระบุว่าที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีบุกรุกกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นส่วนน้อย แต่ภายหลังพบว่ามีการนำที่ดินประกอบธุรกิจผิดวัตถุประสงค์จึงดำเนินคดีดังกล่าว

ข้อมูล ข่าวช่อง 8