Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รถวิ่ง 120 มีปัญหา  ผ.อ. TDRI ไม่เห็นด้วยในทาง 4 เลน

รถวิ่ง 120 มีปัญหา  ผ.อ. TDRI ไม่เห็นด้วยในทาง 4 เลน

136
0
SHARE

 

 

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แถลงข่าวเมื่อตอนบ่าย 15 ส.ค.2562  ไม่เห็นด้วยในนโยบายแก้กฎกระทรวงคมนาคมขยายอัตราจำกัดความเร็วบนถนน 4 ช่องจราจรทั่วประเทศ  เป็นห้ามเกิน 120 กม./ชม. เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่อุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มขึ้นและสาเหตุสำคัญ 2 ด้าน

 

1.ข้อจำกัดของถนนเมืองไทย

2.พฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย

 

 

ข้อจำกัดของถนน 4 ช่องจราจรมีจุดกลับรถและจุดตัดอยู่มาก โดยเฉพาะสายหลักที่กระจายรอบเมืองหลวง  ถ้าใช้มาตรการนี้จะทำให้รถทำความเร็วสูงมาก   จนเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชน  เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงสูญเสียมาก แม้จะเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมขับรถเร็วมากกว่า 100 กม./ชม. อยู่แล้ว  และไม่ขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด   รวมถึงมารยาทการขับขี่อย่างที่ควรจะเป็น   จึงต้องหาแนวทางปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วย

 

จึงควรใช้กับเส้นทางมอเตอร์เวย์ก่อน ที่ปัจจุบันห้ามขับเกิน 120 กม./ชม. อยู่แล้ว  จึงเริ่มนโยบายนี้ได้เลย

 

โดยกำหนดให้ 2 ช่องจราจรด้านซ้ายใช้ความเร็ว 40-80 กม./ชม.

 

อีก 2 ช่องด้านขวาความเร็ว 80-120 กม./ชม.

 

เข้มงวดเรื่องบังคับใช้กฎหมายกล้องจับความเร็ว   เพื่อจะได้รับรู้เสียงตอบรับของผู้ขับขี่  ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนำนโยบายนี้ไปใช้ทั่วประเทศต่อไป

 

ถนนที่มีศักยภาพพอที่จะนำมาตรการนี้ไปใช้ได้จะต้องเป็นถนนที่ไม่มีจุดตัด ไม่มีจุดกลับรถ ใช้จุดกลับรถเป็นสะพานเกือกม้า  และมีทางคู่ขนานแบบมอเตอร์เวย์อาทิเช่น ถนนพหลโยธิน ช่วงรังสิต-นวนคร

 

วันเดียวกัน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม แถลงข่าว ว่า วันศุกร์ที่ 16 ส.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ  จะต้องมาบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และข้อเสนอให้ทดลองใช้นโยบายความเร็ว 120 กม./ชม. กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)ก่อน  ยืนยันว่า ความเร็ว 120 กม./ชม. ไม่ได้ดำเนินการทั้งเส้นทาง  หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท  (ทช.)จะต้องไปพิจารณาความเหมาะสม ก่อนที่จะสรุปและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) เพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

 

คณะกรรมการจะมีการพิจารณานโยบายการอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก  ให้มาวิ่งบนถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ในช่วงเวลา 00.00-04.00 น.

 

จะมีการพิจารณานโยบายขยายอัตราจำกัดความเร็วบนถนน 4 ช่องจราจร ที่สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.  2 ช่องจราจรด้านขวาสุด  จะให้ขับขี่ต่ำกว่า 80-120 กม.

 

 

 

matemnews.com 

15   สิงหาคม 2562