Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ชวน หลีกภัย กะพลเอกประยุทธ์” ขึ้นเขียงที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินวันเดียวกัน 27 สิงหาฯ 62

“ชวน หลีกภัย กะพลเอกประยุทธ์” ขึ้นเขียงที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินวันเดียวกัน 27 สิงหาฯ 62

550
0
SHARE

 

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าว 24 ส.ค.2562 ว่าด้วย  การประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จะมีการพิจารณากรณีนายกรัฐมนตรี  นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่  โดยขณะนี้ทางสำนักงานฯ ได้รับคำชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แล้ว อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทำการสรุปประเด็น และจะเสนอให้ที่ประชุม   ก็เป็นดุลพินิจของผู้ตรวจฯ ว่าจะมีความเห็นหรือมีมติอย่างไร

ในเรื่องคำร้องเกี่ยวกับการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน นอกจากจะมีการร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย    และนายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ที่ขอให้วินิจฉัยการกระทำดรัฐธรรมนูญต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยหรือไม่แล้ว  ระหว่างรอคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรี ยังมี “นายภาณุพงศ์ ชูรักษ์” นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาประเด็นเดียวกัน โดยขอให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

นายภาณุพงศ์ เห็นว่านอกจากนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน อาจขัดรัฐธรรมนูญแล้ว ก็มีผลทำให้การกระทำในเวลาต่อมาของรัฐบาล คือ การตั้งคณะรัฐมนตรี การแถลงนโยบาย การโยกย้ายข้าราชการเป็นโมฆะไปด้วย โดยนายภานุพงศ์ ในฐานะประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย หรือให้คำมั่นสัญญาเมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ก็จะไม่ได้รับการปฏิบัติ ตามที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีระบุไว้   จึงถือว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประกอบ มาตรา 46 พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 ระบุให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 22 ก็ให้ผู้ตรวจฯ มีหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่น  แม้คำร้องนี้จะมีการร้องเสริมในเรื่องของการที่บุคคลถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทางสำนักงานฯ ก็เห็นว่าสามารถที่จะนำคำร้องเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาในคราวเดียวกันได้  เนื่องจากประเด็นที่ร้องนั้นมีความเชื่อมโยงกัน  และเท่าที่ทราบจากเจ้าหน้าที่ ข้อมูลต่างๆ ที่ทางสำนักงานฯได้รับในขณะนี้ ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเพียงพอที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่ 27 สิงหาคม  จะพิจารณาให้ได้ข้อยุติ น่าจะไม่ต้องมีการขอให้หน่วยงานใดชี้แจงอีก

 

ในวันที่ 27 สิงหาคม ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินยังจะมีการพิจารณาคำร้องที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  ร้องขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา รวบรัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประชุมรัฐสภา เพื่อคัดเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ

 

matemnews.com 

24 สิงหาคม 2562