Home ข่าวประชาสัมพันธ์ “จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่น “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  (วพน.14)

“จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่น “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  (วพน.14)

217
0
SHARE

 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ตึก Energy Complex  ผู้เข้าอบรม “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14” (วพน.14) ของ สถาบันวิทยาการด้านพลังงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ “นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ” กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่น และน.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสศักยภาพ สถาบันอิศรา ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการรุ่น

 

การอบรม วพน.14  เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2562 สิ้นสุดการอบรมวันที่ 28 พ.ย.62

 

 

matemnews.com 

29 สิงหาคม 2562