Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศักดิ์สยาม ให้เวลา 10 นาทีต่อคันตรวจสมรรถภาพคนขับ+ตัวรถโดยสารธารณะตามปั๊ม

ศักดิ์สยาม ให้เวลา 10 นาทีต่อคันตรวจสมรรถภาพคนขับ+ตัวรถโดยสารธารณะตามปั๊ม

136
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์ภูมิใจไทยด็อทคอม

https://bit.ly/2L2MI4v

 

“ศักดิ์สยาม” เดินหน้า มอบนโยบายการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ในที่สุด

29 สิงหาคม 2019 18:35

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมมอบนโยบายการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมในการประชุม

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายกรมการขนส่งทางบกให้ดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้

 

  1. การทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้เริ่มดำเนินการทันทีในวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ให้ได้ 10% ภายใน 30 วัน และให้ครบ 100% ภายใน 90 วัน

 

  1. ดำเนินการกำหนดจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย (ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที/คัน) โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสมและจัดเจ้าหน้าที่หรือจิตอาสา เป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มดำเนินการภายใน 15 วัน หรือวันที่ 16 กันยายน 2562 ทั้งนี้ หากรถโดยสารสาธารณะคันใดไม่ผ่านการตรวจสอบจะมีบทลงโทษ โดยครั้งแรกเป็นการตักเตือน หากทำผิดครั้งที่สองจะดำเนินการปรับ ครั้งที่สามจะพักการให้บริการ จนถึงเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะในที่สุด

 

  1. การจัดระเบียบพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ ให้มีกิริยา วาจา และแต่งกาย สุภาพ และมีการตรวจสอบประวัติพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบสารเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

 

  1. การจัดระเบียบและความปลอดภัยรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุจนถึงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในที่สุด

 

ทั้งนี้ ขอให้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง โดยเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หากมีปัญหาติดขัดเรื่องใดให้ประสานมาที่กระทรวงคมนาคมทันที

 

matemnews.com 

29 สิงหาคม 2562