Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ยิ่งปิด ยิ่งเสื่อม…!

ยิ่งปิด ยิ่งเสื่อม…!

168
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค ไทกร พลสุวรรณ

ยิ่งปิด ยิ่งเสื่อม…!

ผู้มีอำนาจที่มีจิตใต้สำนึกฝักใฝ่เผด็จการ มักจะใช้วิธีการปกครองประเทศ โดย

ปิดปาก ปิดหู ปิดตา ประชาชน

ปิดปาก โดยใช้กฎหมาย ฟ้องสารพัดข้อหา

ปิดหู ปิดตา โดยการไม่ให้ได้ยิน ไม่ให้ได้เห็น

ในกรณีการเปิดอภิปรายทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อซักฟอกนายกรัฐมนตรี ในเรื่อง การถวายสัตย์ปฏิญาณที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 161

ซึ่งเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 5

กลับมีข้อเสนอให้ประชุมลับ

นี่คือ การปิดหู ปิดตา ประชาชนรูปแบบหนึ่ง

เชิญพวกท่านผู้มีอำนาจ ปิดหู ปิดตา ประชาชนเลยครับ

เพราะความเสื่อมจะเกิดขึ้นกับทุกองคาพยพของผู้มีอำนาจ

เสื่อมทั้งตัวนายกรัฐมนตรี

เสื่อมทั้งรัฐบาล

เสื่อมทั้งพรรคร่วมรัฐบาล

เสื่อมทั้งตัว ส.ส. ที่ยกมือเห็นชอบให้ประชุมลับ

ยิ่งปิด ยิ่งเสื่อม

อย่าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาพวกท่านไปมากกว่านี้เลย

#ไทกร

 

matemnews.com 

31 สิงหาคม 2562