Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สถาบันโรคผิวหนัง รับเด็กป่วย “โรคตุ่มน้ำพองใส”รักษาแล้ว!!

สถาบันโรคผิวหนัง รับเด็กป่วย “โรคตุ่มน้ำพองใส”รักษาแล้ว!!

229
0
SHARE

วันที่ 3 ก.ย.62 แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏว่าเด็กชาย อายุ 8 ปี อยู่ที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีอาการผิวหนังพุพองทั่วร่างกาย จึงได้ประสานกับผู้ปกครองในการนำตัวเด็กเข้ามาตรวจวินิจฉัยอาการดังกล่าวที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนังได้ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นว่า เป็นโรคกลุ่มตุ่มน้ำพองในเด็ก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิดความผิดปกติ และได้ทำการตัดชิ้นเนื้อผิวหนังเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างแน่ชัดต่อไป ทั้งนี้ โรคดังกล่าวสามารถรักษาให้หายได้ และการรักษาทั้งหมดสามารถเบิกจ่ายจากสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงไม่ต้องกังวลในส่วนการรักษาทั้งในด้านการแพทย์และค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องของค่าเดินทาง ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิเพื่อสนับสนุนสถาบันโรคผิวหนัง