Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คนไทยหูตาสว่างแล้ว… เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะ ?

คนไทยหูตาสว่างแล้ว… เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะ ?

206
0
SHARE

 

 

“นิด้าโพล”  ประกาศเมื่อตอนเช้าวันที่ 8 ก.ย.2562  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง

 

เรื่อง “แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?”

 

ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 เมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 46.67 ระบุว่า รัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

 

รองลงมา ร้อยละ 29.21 ระบุว่า สินค้าแพง รายได้ต่ำ ร้อยละ 24.13 ระบุว่า เป็นผลกระทบจากภาวการณ์เศรษฐกิจโลก ร้อยละ 22.54 ระบุว่า นักการเมืองไม่สนใจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ร้อยละ 20.79 ระบุว่า ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 13.65 ระบุว่า เป็นผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ร้อยละ 9.60 ระบุว่า ประชาชนไม่รู้จักพอเพียง ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเกินไป ร้อยละ 8.49 ระบุว่า ส่งออกไม่ค่อยได้ ร้อยละ 6.03 ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ร้อยละ 3.73 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากรัฐธรรมนูญไม่ดี ร้อยละ 2.14 ระบุว่า เศรษฐกิจไม่ดี เป็นแค่ความรู้สึกของประชาชนเอง ร้อยละ 1.98 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 1.43 ระบุว่า เป็นการปั่นกระแสให้ประชาชนเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดี และร้อยละ 0.16 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ความขัดเเย้งทางการเมืองภายในประเทศ

 

คำถาม  ความเชื่อของประชาชนหากแก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่ พบว่า

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.14 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย เพราะ ปัญหาเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเลย

 

ขณะที่บางส่วนระบุว่า แก้ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาล และขึ้นอยู่กับประชาชนมากกว่า

 

รองลงมา ร้อยละ 22.38 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ เพราะ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลน่าจะสนใจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และเป็นการดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้น ร้อยละ 22.14 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะ ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐบาลมากกว่า และเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ตัวบุคคลกับนิสัยการใช้จ่ายของคนไทยมากกว่า ร้อยละ 16.43 ระบุว่า เชื่อมาก เพราะ คิดว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ร้อยละ 4.13 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 2.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

 

matemnews.com 

8 กันยายน2562