Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์ไปเยี่ยมชาวบ้านน้ำท่วมอุบลฯ-ยโสธร

พลเอกประยุทธ์ไปเยี่ยมชาวบ้านน้ำท่วมอุบลฯ-ยโสธร

353
0
SHARE

 

เว็บไซต์รัฐบาลไทย เผยแพร่

รูป https://bit.ly/2krnZN1

นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอุบลราชธานี และการช่วยเหลือประชาชน

โฆษกรัฐบาล เผยนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอุบลราชธานี และการช่วยเหลือประชาชน

 

ศาตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า วันนี้ (9 กันยายน 2562)   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเช็คสถานการณ์น้ำทางอากาศประกอบแผนที่ และเห็นความเสียหายส่วนใหญ่จากน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมเป็นวงกว้าง ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเกิดจากน้ำฝนตกเป็นปริมาณมากเกิน 300 มม. หรือฝนตกนานเป็นวัน นายกรัฐมนตรี จึงสั่งให้เร่งระบายน้ำหรือจูงน้ำไปหาที่กักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 

สำหรับพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นของประชาขน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานในท้องถิ่นทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน และหามาตรการช่วยเหลือทดแทน หากต้องใช้เป็นพื้นที่แก้มลิง อย่างที่เคยทำในจังหวัดอยุธยา และที่บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้เพิ่มการขุดลอกลุ่มน้ำสาขา ทำพนังกันน้ำประตูน้ำเพิ่มอีก ซึ่งจะต้องใชัเวลาและงบประมาณสูงมากพอสมควร แต่ก็จะต้องทยอยทำไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ในสภาพทรงตัว หากไม่มีพายุเข้า หรือมีฝนตกเพิ่ม คาดว่าน้ำจะลดระดับได้โดยเร็ว หลังจากน้ำลด ขอให้ทางกระทรวงคมนาคม เร่งซ่อมเส้นทางเพื่อใช้งานชั่วคราวให้ได้ก่อนการซ่อมถาวร ซึ่งต้องรอให้ดินแห้งและน้ำลด

 

นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า เราไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้คราวเดียวเพราะสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและหน่วยราชการในท้องถิ่น รวมตลอดถึงผู้แทนราษฎรในพื้นที่ให้ความรู้ แจ้งเตือน กับประชาชน โดยทุกสิ่งที่สื่อสารกับประชาชนจะต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายด้วย

 

 

—————–

สำนักโฆษก

 

 

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยอุทกภัย จ.ยโสธร ระบุรัฐบาลพร้อมเยียวยา ดูแลประชาชนที่เดือดร้อน ให้ทุกคนมีกำลังใจ กำลังกายที่แข็งแรง

 

วันที่ 9 กันยายน  2562 เวลา 14.30 น. ณ วัดกลางศรีไตรภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองยสธร จ.ยโสธร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยของจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน

 

จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล และพายุคาจิกิ ส่งผลกระทบให้จังหวัดยโสธรมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สะพาน ถนน สถานพยาบาล (รพ.และ รพ.สต.) โรงเรียน ฯลฯ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดยโสธรสูงกว่าระดับเก็บกัก และระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้น น้ำได้ไหลเอ่อล้นเข้าสู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธรโดยพื้นที่ประสบภัยจำนวน 8 อำเภอ 53 ตำบล 424 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดยโสธร จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และจัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งจัดทำประกาศและวิทยุแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหาร อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากพายุโซนร้อน“โพดุล”อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง  โดยในส่วนของการเยียวยาผู้ประสบภัยได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภัย ปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธรได้ทำหนังสือขอถุงยังชีพประทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และถุงยังชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้ง ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก “พายุโพดุล” ทั้งกรณีฉุกเฉิน และการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย พร้อมช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินด้วยการขยายระยะเวลา ระดมกำลังสาขาในพื้นที่จัดถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วกว่า 2 หมื่นถุง พร้อมสนับสนุนศูนย์อพยพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณครัวพระราชทานและครัวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ดีใจที่มาพบประชาชนในวันนี้ สิ่งสำคัญคือนำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เป็นห่วงประชาชนผู้ประสบภัยให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ต้องมีกำลังใจ ต่อสู้ ยิ้มสู้ สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือกันทั้งยามปกติสุขและยามประสบปัญหาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  และช่วยเหลือกันรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้สารเคมีน้อยลง ทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มช่องทางเมื่อยามประสบปัญหาการเพาะปลูก

 

ในด้านการบรรเทาความเดือดร้อนและผู้ประสบอุทกภัยรัฐบาลพร้อมเยียวยารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย มีการเตรียมความพร้อมโครงการและงบประมาณที่จะดูแลประชาชนในปี 2563 รัฐบาลกำลังเร่งทำทุกอย่างให้เร็วที่สุด ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และสิ่งสุดท้ายคือเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน ขอประชาชนให้ดูแลร่างกาย และขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันดูแลโรคภัยที่มากับน้ำท่วม

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย ให้มีกำลังใจ กำลังกายที่แข็งแรง พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล อสม. อาสาสมัครและส่วนท้องถิ่นที่ช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

 

——————-

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

นายกรัฐมนตรีมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

 

วันนี้ (9 กันยายน 2562) เวลา 16.35 น. ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาล  ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย มอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุด พร้อมเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

 

จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 25 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 27,176 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 442,364 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด สำหรับ อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี พื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีพบประชาชนในวันนี้  เป็นอำเภอที่ประสบภาวะน้ำท่วมหนัก เนื่องจากรับมวลน้ำจากลุ่มน้ำชี ลำน้ำเซบาย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยได้มีการพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ และโรงครัวพระราชทาน

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอุบลราชธานี และห่วงทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยทั้ง 32 จังหวัด และมาติดตามการแก้ปัญหาทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ในช่วงน้ำท่วม และการเยียวยา หลังน้ำลด ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว แต่ต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลยังร้อยเรียงงานกว่า 70 หน่วยงาน เพื่อวางแผนแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบด้วย โดยมี สทนช. เป็นหน่วยงานหลัก เช่น การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การนำน้ำลงเขื่อน เชื่อมโยงระบบน้ำทั้งแม่น้ำ คู คลอง แม่น้ำสาขา ทำคู่กันทั้งการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำรวมทั้งการทำแก้มลิง หากเป็นพื้นที่ของประชาชน ก็ต้องหาทางเจรจาและชดเชย ทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค จะต้องทั่วถึงทุกพื้นที่

 

นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยเกษตกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผล ขอให้เข้าใจว่าราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกความต้องการของตลาดโลก แต่รัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงใช้สารเคมี รวมทั้งเดินหน้าหาตลาดเพิ่มเติมทั้ง ยุโรป เอเชีย และอาเซียน โลกกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่กระทบอาชีพและชีวิต เราต้องเรียนรู้ใช้ประโยชน์ อาทิ การค้าออนไลน์ ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งรัฐบาลและประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศ ทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต่างก็ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต้องเป็นระเบียบ วันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการเงิน หน่วยราชการ จิตอาสา โรงครัวพระราชทาน ที่มาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ลงเดินสำรวจถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 ขอนแก่น – อุบลราชธานีช่วงถนนแจ้งสนิท จากอุบลราชธานี – ยโสธร  ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1.50 เมตร ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

 

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อประเทศชาติมีภัยทุกคนต้องร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามบูธต่าง ๆ เช่น หน่วยปฐมพยาบาล โรงครัวพระราชทาน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมมือกันในวันนี้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับ

 

———————

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

matemnews.com 

9 กันยายน 2562