Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เรื่องจริง  คนกรุงเทพฯจะได้ทางเท้าคืนทั้งหมดก่อนสิ้นปี 2562

เรื่องจริง  คนกรุงเทพฯจะได้ทางเท้าคืนทั้งหมดก่อนสิ้นปี 2562

783
0
SHARE

 

 

นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าว  10 ก.ย.2562 ความคืบหน้านโยบายคืนทางเท้าให้ประชาชน ว่า

 

“ที่ผ่านมา กทม. ยกเลิกจุดผ่อนผันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไปแล้ว 508 จุด และจะยกเลิกจุดผ่อนผันที่เหลืออีก 175 จุดภายในสิ้นปี 2562 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ของ กทม.”

 

น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี แถลงข่าว กรณีกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนเพชรบุรี ใกล้จุดเชื่อมกับถนนวิทยุ)  ทางเขตได้ประสานตลาดเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดทำการค้าเดิม โดยขอความอนุเคราะห์ค่าเช่าในราคาพิเศษ   พร้อมกับได้จัดสรรพื้นที่จุดผ่อนผันที่อยู่ระหว่างรอการยกเลิกการทำการค้า บริเวณริมคลองสามเสน ฝั่งเกาะพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้ผู้ค้าที่มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตฯ มีพื้นที่ตั้งแผงค้าเพียงพอกับจำนวนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

 

matemnews.com 

10  กันยายน 2562