Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เปิดภาพมุมสูงเมืองอุบลฯ น้ำยังท่วมสูงทุกพื้นที่

เปิดภาพมุมสูงเมืองอุบลฯ น้ำยังท่วมสูงทุกพื้นที่

1067
0
SHARE

ภาพถ่ายมุมสูงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทำให้เห็นว่า แม่น้ำมูลไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนจนแทบจะแยกกันไม่ออก

แม้ข้อมูลทางการจะแจ้งว่า ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง แต่หลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวัง เพราะน้ำยังท่วมสูง และความเดือดร้อนของชาวบ้านยังไม่ได้ลดลง

สำหรับภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งจังหวัดครบทั้งหมด 25 อำเภอ 173 ตำบล 1,338 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 159,692 ครัวเรือน อพยพ 21,652 คน บ้านเรือนทั้งหลัง 414 หลัง บางส่วน 2,910 หลัง ปศุสัตว์ 14,657 ตัว สัตว์ปีก 48,128 ตัว พื้นที่การเกษตรจำนวน 639,556 ไร่ ถนน 182 สาย สะพาน 27 สาย ฝาย 3 แห่ง วัด 98 แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง สถานที่ราชการ 13 แห่ง

วานนี้ (14 ก.ย.) สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี คาดว่า สถานการณ์น้ำจะยังคงอยู่อีกไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ 5 อำเภอริมแม่น้ำมูล ได้แก่ อ.เมือง อ.วารินชำราบ อ.พิบูลมังสาหาร อ.ตาลสุม และ อ.สว่างวีระวงศ์

ที่มา ไทยแสตนดาร์ด