Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศักดิ์สยาม ตรวจจุด Check Point สัปดาห์แรก พบสถิติอุบัติเหตุลดฮวบ เหลือ 1 ใน 3

ศักดิ์สยาม ตรวจจุด Check Point สัปดาห์แรก พบสถิติอุบัติเหตุลดฮวบ เหลือ 1 ใน 3

382
0
SHARE

 

https://bit.ly/2m6hzD8

เว็บไซต์ภูมิใจไทย

 

21 กันยายน 2019 15:18

 

1 สัปดาห์ จุด check point ประสบความสำเร็จ ยอดเยี่ยม ! อุบัติเหตุ รถรับจ้างสาธารณะ ลดฮวบจาก วัน ละ 1.56 ครั้ง เหลือ 0.40 ครั้ง

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และนายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ ในวันที่ 16 กันยายน 2562

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point ในจังหวัดสิงห์บุรี ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้แก่ จุดตรวจอินทร์บุรี (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 32 ซึ่ง ขบ. ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และจุดตรวจปั๊ม ปตท.วิบูลย์พาณิชย์ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 32 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำรถเข้าตรวจความพร้อมบริเวณจุดตรวจทั้ง 2 แห่ง ตามที่ได้สั่งการให้ ขบ. ดำเนินการตั้งจุดตรวจรถโดยสารทุก ๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตร ทั่วประเทศ โดยให้ตรวจความพร้อมของรถ พนักงานขับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562

 

โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจความพร้อมของรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย อาทิ ตรวจล้อรถโดยสาร ระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ กระจก ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก และระบบการเชื่อมต่อ GPS โดยจุดตรวจรถโดยสาร เป็นการบูรณาการระหว่าง ขบ. กองบังคับการตำรวจทางหลวง และ บขส. ร่วมกันควบคุม กำกับ ดูแลสภาพตัวรถโดยสารและพนักงานขับรถ ให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 มีรถโดยสารเข้าตรวจ ณ จุดตรวจทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 53,411 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง 50,513 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) 289 คัน กรณีรถโดยสารไม่นำรถเข้าตรวจความพร้อม ณ จุดตรวจรถโดยสาร จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 31 (10) หรือตามมาตรา 326 แล้วแต่กรณี ขบ. จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้เข้ารับการตรวจ หากกระทำผิดซ้ำจะพิจารณาโทษสูงสุดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

สำหรับความบกพร่องของรถที่ตรวจพบ เช่น ระบบห้ามล้อ ควันดำ ระบบไฟชำรุด ส่วนพนักงานขับรถมีความบกพร่อง เช่น ชั่วโมงการทำงานเกิน ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด และระบบ GPS ไม่เชื่อมต่อ เป็นต้น ขณะที่ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อมาตรการตรวจรถโดยสาร พบว่า ประชาชนพึงพอใจ 52,686 คน ไม่พอใจ 725 คน ทั้งนี้ มาตรการตรวจรถโดยสาร เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการขนส่งให้ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยของรถ อุปกรณ์ส่วนควบ และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากรถโดยสารสาธารณะ โดยหลังจากนี้จะรวบรวมผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป

 

รมว.คมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสาร ซึ่งปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องขอบคุณความร่วมมือจากทางจังหวัดที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ ส่วนข้อติดขัดด้านต่าง ๆ จะแก้ไขต่อไป โดยการปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจและน่าชื่นชม แต่ยังต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะลดลงเป็นศูนย์

 

“จากการตั้งจุดตรวจเข้มข้นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากเดิม 1.56 ครั้งต่อวัน เหลือ 0.40 ครั้งต่อวัน และจะขยายผลดำเนินการกับรถบรรทุก รวมทั้งรถประเภทอื่นในระยะต่อไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเข้าใจมาตรการของกระทรวงฯ ในครั้งนี้ แม้จะทำให้เพิ่มเวลาการเดินทางไปอีกประมาณ 30 นาที แต่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและประชาชนถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ”นายศักดิ์สยาม กล่าว

 

Matemnews.com

21  กันยายน 2562