Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “จุติ” สานฝัน “น้องต๊อด” นศ.พิการเชียงใหม่ได้ที่ฝึกงาน!! ปตท.-โตโยต้า อ้าแขนรับ

“จุติ” สานฝัน “น้องต๊อด” นศ.พิการเชียงใหม่ได้ที่ฝึกงาน!! ปตท.-โตโยต้า อ้าแขนรับ

511
0
SHARE

จากกรณี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประสานความช่วยเหลือกับ นักศึกษาพิการครึ่งท่อน จังหวัดเชียงใหม่ที่โพสต์เฟซบุ๊คหาที่ฝึกงาน

วันนี้ (24 ก.ย.) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ร่วมหารือพูดคุยกับ “น้องต๊อด” นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช. 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เพื่อหาสถานที่ฝึกงานฝึกงานตามอู่หรือศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยและหารือร่วมกับน้องต๊อด ในเบื้องต้นทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้คนพิการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่จัดฝึกสอนอาชีพหลักสูตรต่างๆ มีความยินดีรับเข้าฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิทยากร ในสาขาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ที่ทางศูนย์ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัยรองรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเป็นสาขาใหม่ใน ปี 2563 รวมถึงได้ประสาน บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด ในแผนกช่างยนต์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในแผนกศูนย์บริการในเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ น้องต๊อด ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจและหารืออาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทาง และรองรับสาขาวิชาช่างยนต์ที่เรียนมา อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว พก. โดย กระทรวง พม. เตรียมหาหลักสูตรฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะและส่งเสริมการมีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป