Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ชูป้ายตะโกนไล่พลเอกประยุทธ์ใน UN

ชูป้ายตะโกนไล่พลเอกประยุทธ์ใน UN

246
0
SHARE

 

https://twitter.com/NuttaaBow/status/1177021082613600256

ทวิตเตอร์ Bow Nuttaa Mahattana

‏@NuttaaBow

 

อดีตนศ.ผู้เคยชู 3 นิ้วต่อต้านรัฐประหาร ชูป้ายประท้วงขณะพล.อ.ประยุทธ์ กำลังกล่าวปาฐกถาในการประชุม Asia Society แสดงความภูมิใจว่าในรัฐบาลที่แล้วที่ตนเข้ามายึดอำนาจเพื่อความสงบเรียบร้อยนั้น สภาไร้ฝ่ายค้านได้ออกกฎหมายกว่า 400 ฉบับ ซึ่งมากกว่ารัฐบาลก่อนๆ

#ประยุทธ์ออกไป #PrayutGetOut https://twitter.com/prayutofficial/status/1177018767127113729

 

matemnews.com 

26  กันยายน 2562