Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งศาลฏีกา ยึดทรัพย์! ‘พ.ต.วีระวุฒิ’ สังเวยคดี ‘จีทูจี’ กว่า 800 ล้านบาท!!

ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งศาลฏีกา ยึดทรัพย์! ‘พ.ต.วีระวุฒิ’ สังเวยคดี ‘จีทูจี’ กว่า 800 ล้านบาท!!

273
0
SHARE

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่มี พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือ หมอโด่ง เป็นจำเลยที่ 3 และเป็นอดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ หรืออดีตเลขานุการ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมต.กระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น

          ก่อนหน้านี้ องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาให้จำคุก พ.ต.วีระวุฒิ จำเลยที่ 3 รวม 4 กระทง กระทงละ 18 ปี จำคุกทั้งสิ้น 72 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 (3) ให้จำคุกไว้เป็นเวลา 50 ปี โดยศาลฎีกาฯ ยังมีคำสั่งให้ออกหมายจับเพื่อติดตามจับกุมตัว พ.ต.วีระวุฒิ และ นายสุธี เชื่อมไธสง คนสนิทของเสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 16 ที่ยังหลบหนีคดีมาบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไป

          จากนั้น ในวันที่ 17 พ.ค. ศาลฎีกาฯ ก็มีคำสั่งให้ริบทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารของ พ.ต.วีระวุฒิ และครอบครัว รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 896,554,760.28 บาท พร้อมดอกผลของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในอายุความ 10 ปี แต่ต้องไม่เกิน มูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 มาตรา 38, 80 ประกอบมาตรา 83