Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สภาคว่ำกฎหมายงบประมาณรัฐบาลก็ต้องลาออก!!!!

สภาคว่ำกฎหมายงบประมาณรัฐบาลก็ต้องลาออก!!!!

217
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

https://bit.ly/2IrvOLf

 

ผมเตือนมานานแล้วว่า

อาจมีคนวางยาเรื่องงบประมาณ

ขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว แต่กฎหมายงบประมาณ2563ก็ยังไม่เข้าสภา

ตามปฏิทินงบประมาณนั้นคณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอร่างกฎหมายงบประมาณต่อสภาในเดือนมิถุนายน ของทุกปี เพราะต้องใช้เวลาสองสภาในการพิจารณา 3-5เดือน เพื่อให้ประกาศใช้กฎหมายงบประมาณได้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของแต่ละปี

จึงทำให้ไม่มีกฎหมายงบประมาณ2563ใช้ในขณะนี้* ผมเคยเสนอให้ ส่งร่างกฎหมายงบประมาณให้สนช.พิจารณาก่อนเลือกตั้ง แล้วค่อยออกกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมภายหลัง!แต่ก็หามีใครเชื่อฟังไม่

เมื่อกฎหมายงบประมาณ 2563 ยังไม่มี รัฐบาลก็ใช้งบประมาณในการพัฒนาอะไรไม่ได้

คงใช้ได้เฉพาะรายจ่ายประจำตามกฎหมายงบประมาณ 2562 เท่านั้น

และเรื่องนี้จะ ผลีผลามก็ไม่ได้

เพราะหากพลาดพลั้ง สภาคว่ำกฎหมายงบประมาณรัฐบาลก็ต้องลาออก!!!!

matemnews.com 

5 ตุลาคม 2562