Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กต.สั่งตั้งอนุกรรมการวิสามัญ ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้พิพากษาปืนยิงหน้าอกตัวเองในห้องพิจารณาคดี

กต.สั่งตั้งอนุกรรมการวิสามัญ ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้พิพากษาปืนยิงหน้าอกตัวเองในห้องพิจารณาคดี

184
0
SHARE

 

 

หลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการ หรือ กต. เลิกแล้ว เวลา 17 น.วันที่ 7 ต.ค.2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แถลงข่าวว่า การประชุม ก.ต.ในวันนี้ ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คนได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   หลังจากที่ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งไปล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้ว ตนได้แถลงสรุปข้อเท็จจริงกรณี  “นายคณากร เพียรชนะ” ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  ให้ที่ประชุม ก.ต. ทราบ  แล้วที่ประชุม ก.ต. มีมติให้ตั้งอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญ ซึ่งประกอบด้วย ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เป็นอนุกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย

 

นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา เป็นประธานอนุกรรมการวิสามัญ

 

นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์ เป็นอนุกรรมการวิสามัญ

 

นายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น เป็นอนุกรรมการวิสามัญ

 

ให้อนุกรรมการวิสามัญ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และรายงานให้ ก.ต. ทราบภายใน 15 วัน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

matemnews.com 

7 ตุลาคม 2562