Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ร้านกาแฟ… ก็หนาวสิ

ร้านกาแฟ… ก็หนาวสิ

288
0
SHARE

 

 

“ศูนย์เฟคนิวส์ เป็นเพียงหน่วยคัดกรองข่าวที่มีเนื้อหาไม่เป็นความจริง และอาจจะกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง   ปกติทางดีอีและ  ปอท.ทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว   ศูนย์เฟคนิวส์ เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมมา จะตรวจสอบภายใน2 ชั่วโมง ก่อนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงต่อไป  ขอฝากร้านค้าร้านกาแฟต่างๆ ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต  wifi ภายในร้านให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเตอร์เน็ตของผู้ลงทะเบียนใช้ wifi ของร้านเอาไว้ 90 วัน เพื่อป้องกันเมื่อมีเหตุอะไรแล้วเจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องขอข้อมูล โดยอาศัยความตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 26 ซึ่งดีอีได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ปอท.แล้ว  หากร้านกาแฟไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย”

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือกระทรวง DE   แถลงข่าว ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ปอท.) เมื่อบ่ายวันที่ 8  ต.ค.2562 ว่าด้วย ผลปฏิบัติการปราบปรามเนื้อหาไม่เหมาะสมในออนไลน์

 

 

 

matemnews.com 

8 ตุลาคม 2562