Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เริ่มวันนี้! โรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่ง คิดค่ายาไม่แพง!

เริ่มวันนี้! โรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่ง คิดค่ายาไม่แพง!

227
0
SHARE

วันที่ 15 ต.ค. 62 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าภายในได้จัดแบ่งกลุ่ม โรงพยาบาลเอกชน 3 กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย 1.กลุ่มโรงพยาบาลคิดราคายาไม่แพง หรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย หรือกลุ่มสีเขียว มีจำนวน 214 แห่ง โดยเป็นการประเมินจากราคายา ที่คิดถูกกว่าราคาเฉลี่ยของยาประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาล รวมกันของจำนวนยาทั้งหมดของโรงพยาบาลที่มีประมาณ 3,000 รายการ กลุ่มที่ 2.เป็นกลุ่มที่คิดราคายาระดับกลาง หรือกลุ่มสีเหลืองมี 64 แห่ง และ กลุ่มที่ 3 เป็นโรงพยาบาลที่คิดค่ายาแพงสุดโต่งหรือกลุ่มสีแดงมีจำนวน 73 แห่ง

ทั้งนี้ ในวันนี้ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน ในส่วนของโรงพยาบาลกลุ่มสีเขียวก่อน  214 แห่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้พิจารณาเข้าไปใช้บริการ โดยในส่วนของกลุ่มสีเขียวจะมีโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ที่มีจำนวน 91 เตียงขึ้นไปจำนวน 91 แห่ง โรงพยาบาลขนาดกลาง ที่มีจำนวนเตียง 31-90 เตียง จำนวน62 แห่ง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีจำนวนเตียง 1-60 เตียง จำนวน 61 แห่ง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่โรงพยาบาลเอกชน จำนวนมากได้คิดค่ายาไม่แพงนัก ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปรักษาได้

โดยเกณฑ์ในการจัดเกรดนั้น กรมการค้าภายในและผู้เชี่ยวชาญ ได้มีการนำราคายา ประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลแล้วมาหาค่าเฉลี่ยค่ากลาง หากจำนวนรายการยาของโรงพยาบาลใดถูกกว่าค่าเฉลี่ยกลางเกิน 50% ของยาทั้งหมด จะถูกจัดเป็นกลุ่มสีเขียว 

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ 214 แห่ง เช่น รพ.ธนบุรี, รพ.เซนต์หลุยส์, รพ.หัวเฉียว, รพ.วิชัยยุทธ, รพ.ราชธานี, รพ.นวมินทร์ 9, รพ.กรุงเทพคริสเตียน, รพ.รวมแพทย์ (หมออนันต์), รพ.นนทเวช, รพ.บางปะกอก 3, รพ.ปทุมเวช, รพ.นครินทร์, รพ.ปิยะเวท, รพ. มิชชั่น, รพ.ราษฎร์บูรณะ, รพ.พระราม 2  เป็นต้น

ที่มา TNN