Home ข่าวทั่วไปรอบวัน วันแรก”ชิมช้อปใช้ เฟส 2″ รอบเช้า 5 แสนคน เต็มแล้ว! – ลุ้นรอบ 2 ตอน 18.00...

วันแรก”ชิมช้อปใช้ เฟส 2″ รอบเช้า 5 แสนคน เต็มแล้ว! – ลุ้นรอบ 2 ตอน 18.00 น.วันนี้

164
0
SHARE

หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2 เพิ่มอีก 3 ล้านคน กำหนดให้ลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคนวันละ 2 รอบ รอบละ 5 แสนคน รอบแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 06.00 น. และรอบที่ 2 เริ่มลงทะเบียน เวลา 18.00 น.

ปรากฏว่า รอบแรกของวันที่ 24 ต.ค. 62 มีผู้ลงทะเบียนเต็มโควต้า 5 แสนคน เมื่อ 07.19 น. อย่างไรก็ตาม คนที่ลงทะเบียนรอบแรกแล้ว ไม่ต้องลงซ้ำอีก เพราะจะได้สิทธิเงินคืนอัตโนมัติ
ทั้งนี้

สำหรับชิมช้อปใช้เฟส 2 รัฐบาลคืนเงินจากการใช้จ่ายเพิ่มเติมในกระเป๋า 2 ถึง 20% ขยายเวลาใช้จ่ายถึง 31 ธันวาคม เพื่อจูงใจให้กลุ่มคนที่มีเงินมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยในเฟส 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทะเบียน ทั้งเวลา และให้สิทธิประโยชน์มากขึ้น รวมถึงปรับเรื่องการเติมเงินกระเป้า 2 ให้ง่ายขึ้น ดังนั้นกระทรวงการคลัง คาดว่าจะมีประชาชนใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และรายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 2 เตรียมจัดโปรโมชั่น เช่น ออกคูปอง ออกบัตรกำนัล (voucher) เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้คนควักเงินออกมาใช้จ่ายได้ โดยเฉพาะกระเป๋าเงิน ช่องที่ 2 ซึ่งจะมีการคืนเงินถึง 20% สูงสุด 8,500 บาท วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นปี หรือ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่มา เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3