Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เบื้องหลังสหรัฐตัด GSP ไทย

เบื้องหลังสหรัฐตัด GSP ไทย

411
0
SHARE

 

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน แถลงข่าว 26 ต.ค.25862 ว่า  ขณะนี้แรงงานประมงในไทย   เรามีการแก้ไข และออกระเบียบเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างชัดเจน  ช่วยแก้ปัญหาทำผิดของเจ้าของเรือประมงได้มาก ส่วนเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่ามีการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในระดับดีที่สุดถึง 2 ปีซ้อน  ล่าสุดได้รับการประเมินว่าไทยอยู่ระดับกลาง โดยให้เหตุผลว่าไทยยังมีการจัดชกมวยเด็ก และยังมีเรื่องเกี่ยวกับการนำเด็กไปเป็นผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น

 

สถานการณ์การใช้แรงงานทั่วไป เกี่ยวกับการเรื่องการค้ามนุษย์ เดิมเมื่อปี 2558 ไทยอยู่ระดับเทียร์ 3 หลังจากนั้นก็ถูกจัดอยู่ที่เทียร์ 2 วอชลิสต์ คงอยู่ตรงนี้ประมาณ 2 ปี ล่าสุดถูกจัดอยู่ในระดับเทียร์ 2

 

การคุ้มครองสิทธิแรงงานตอนนี้มีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในระดับสากล ทำให้การคุ้มครองแรงงานของไทยดีขึ้นมาก

 

นักข่าวถามประเด็น  สหรัฐ ให้เหตุผลว่าตัด GSP เพราะไทยไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล นายสมบูรณ์ ชี้แจงว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์  สหรัฐพยายามให้ไทยรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98  โดยฉบับที่ 87 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมตัวตั้งเป็นสหภาพแรงงาน โดยแรงงานไทยเราได้อนุญาตให้ตั้งสหภาพแรงงานได้อยู่แล้ว   แต่ต่างชาติ หรือต่างด้าวยังไม่ให้ทำ   ส่วนอนุสัญญาฉบับที่ 98 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง  ไทยจะให้การรับรองฉบับที่ 98 ก่อน  ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการรับรอง โดยมีการแก้กฎหมาย 2 ฉบับ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับ 98 คือ พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 กับพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ตอนนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว ต้องเดินตามกระบวนการรัฐสภาคาดว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปี แต่สหรัฐมองว่าบ้านเราไม่ให้สิทธิคนต่างด้าวในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน  โดยที่เรายังไม่ให้สิทธิมีหลายประเด็น รัฐบาลเองก็คิดว่าจะให้การรับรองฉบับแรกก่อน คือฉบับ 98 ก่อน  เราพยายามดำเนินการ เช่น แก้พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์  ให้ลูกจ้างต่างด้าวสามารถร่วมเป็นสมาชิกสหภาพได้  เป็นกรรมการได้   สัดส่วน 1 ใน 5 ของกรรมการทั้งหมด  สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เราก็ไม่ได้ละเลย เราดำเนินการตลอด แต่การจะให้การรับรองทันทีก็เป็นไปไม่ได้ เพราะบ้านเรามีขั้นตอนในการแก้ไขกฎหมาย   จึงไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงออกมาประกาศในช่วงนี้ ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน  ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันกับการที่ไทยแบน 3 สารอันตราย

 

matemnews.com 

26 ตุลาคม 2562