Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กรุงเทพฯ และทุกภาคยังมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนใต้ฝนตกหนักระวังอันตรายน้ำฝนสะสมด้วย

กรุงเทพฯ และทุกภาคยังมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนใต้ฝนตกหนักระวังอันตรายน้ำฝนสะสมด้วย

171
0
SHARE

วันที่ 27 ต.ค.62 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง